ŒŚwiąteczne wydania Kobiety i Życie i ŚŒwiata Kobiety z rekordowymi prognozami sprzedaży
22.04.2014


Kwietniowe wydania dwóch miesięczników poradnikowych Bauera sprzedadzą się według prognoz wydawcy w rekordowych ilościach:
- Kobieta i Życie – ponad 444 tysięcy egzemplarzy (najwyższa sprzedaż od roku 2012) przy podwyższonej o 20 groszy cenie. To pierwsze wydanie magazynu w nowej formule, z 24-stronicowym magazynem kulinarnym „Smacznego” zawierającym, oprócz przepisów polecanych przez redakcję, także te nadsyłane przez czytelniczki

- Świat Kobiety - 380 tysięcy (najwyższa sprzedaż od roku 2012) przy niezmienionej cenie. Tym, wydaniem Świat Kobiety zadebiutował w nowym layoucie i z nowymi działami oraz największą w segmencie, 27-stronicową książką kucharską.


«