4 wydania specjalne Filipinki 4 lutego
02.02.2004

"Matura z języka polskiego"


4 lutego zadebiutuje na rynku wydanie specjalne miesięcznika Filipinka - 4 zeszyty dla maturzystów.


Zeszyty oferują uczniom syntetyczne opracowanie głównych motywów literackich, lektur obowiązkowych i lektur zalecanych. Omawiają sylwetki kilkudziesięciu typów postaci literackich i bohaterów lektur, co jest niezbędne w dotychczasowej formule egzaminu maturalnego.
Materiał w rozbiciu na tematy i epoki obejmuje: motywy literackie, bohaterów literackich, poradniki pisania, powtórkę z gramatyki i przedstawienie najważniejszych adaptacji filmowych. Jest niezbędny dla każdego ucznia w zmaganiach z egzaminem dojrzałości.

Wydania specjalne Filipinki są pomocne w wyrównaniu braków i zaległości, systematyzują zdobytą wiedzę oraz uczą swobodnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Zespół redakcyjny skupia najwybitniejszych znawców literatury: badaczy, językoznawców, specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego.
Zeszyty są skonstruowane w oparciu o najnowsze osiągnięcia metodyczne epoki multimedialnej (m.in. w sieć powiązań hipertekstowych).

Materiał literacki został bogato zilustrowany opisanymi fotosami teatralnymi i filmowymi oraz reprodukcjami arcydzieł malarstwa. Poważnym, naukowym opracowaniom towarzyszy atrakcyjna i nowoczesna szata graficzna.

2 wydania poświęcone są maturze ustnej i 2 maturze pisemnej.
4 lutego ukażą się 2 zeszyty: motywy literackie, bohaterowie literaccy (matura pisemna)
18 lutego ukażą się następne 2: lektury obowiązkowe i zalecane(matura ustna)

Wydania edukacyjne Filipinki o zasięgu ogólnopolskim skierowane są do wszystkich uczniów, którzy po raz ostatni będą zdawać egzamin dojrzałości "starego typu" oraz do dorosłych uczęszczających do szkół zaocznych, uczniów klas I, II, III reformowanego liceum oraz jako dodatkowy kompletny zestaw pomocny do nauki przy omawianiu poszczególnych epok. Znaczną grupę odbiorców stanowią nauczyciele poloniści oraz rodzice.

planowany nakład: 90 000
cena: 9,90 PLN
ilość stron: 128+4
Planowana sprzedaż egzemplarzowa oraz pakietowa wszystkich 4 wydań«