AGATA MATERKOWSKA ROZSTAJE SIĘ Z WYDAWNICTWEM BAUER
05.07.200614 lipca będzie ostatnim dniem pracy Agaty Materkowskiej w Wydawnictwie Bauer. Dotychczasowa dyrektor wydawnicza segmentu pism luksusowych rozstaje się z Wydawnictwem za porozumieniem stron.

Do czasu powołania nowego dyrektora wydawniczego segment pism luksusowych podlegać będzie bezpośrednio członkowi zarządu wydawnictwa, Tomaszowi Namysłowi.«