AUTO MOTO TERAZ PRZYSPIESZA
24.06.2003

Auto Moto, magazyn motoryzacyjny Wydawnictwa Bauer, przekształca się w dwutygodnik.

Począwszy od numeru 8/03 (na rynku 9 lipca) Auto Moto ukazywać się będzie już nie raz w miesiącu, ale co dwa tygodnie.
Cena dwutygodnika Auto Moto wynosić będzie 3,50 zł.
Cena 1 kolumny reklamowej - 17 500 PLN.

W Auto Moto w ostatnim czasie wprowadzono nowy layout, a także zmieniono format, teraz magazyn jest o 2 cm szerszy.

Zmiana częstotliwości ukazywania się Auto Moto jest zgodna z tendencjami na europejskim rynku czasopism motoryzacyjnych.
Dwutygodnik Auto Moto umożliwi ponad 800 tys. swoich czytelników* śledzenie na bieżąco premier nowych modeli i innych wydarzeń związanych z motoryzacją, a klientom pozwoli na zamieszczanie nie tylko reklam image'owych, ale także produktowych, co do tej pory nie zawsze było możliwe z powodu częstych i niespodziewanych akcji promocyjnych przeprowadzanych przez producentów samochodów.

W portfelu wydawniczym Bauer znajdują się teraz dwa tytuły motoryzacyjne: dwutygodnik Auto Moto i tygodnik Motor oraz liczne wydania specjalne poświęcone tuningowi, autom terenowym czy też konkretnym markom jak np. VW i BMW

Auto Moto jest najpopularniejszym miesięcznikiem samochodowym w Polsce, czytanym przez czytanym przez 808 tys. tj.2,7%* czytelników w ogóle, natomiast w grupie: "mężczyźni" zajmuje pierwszą pozycję z 5% czytelnictwem i 727 tys. czytelników*

Auto Moto odnotował w I kwartale 2003 roku przyrost przychodów reklamowych o 91,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, podczas gdy ilość stron reklamowych wzrosła o 70,22%.**

*źródło PBC General XII'02- IV'03 COW.
**źródło: Export Monitor, bez reklam własnych, 1-3.2002 vs 1-3.2003, 1.2002 - przychody oraz ilość stron Auto dziś i Jutro
«