AWANSE W DZIALE REKLAMY WYDAWNICTWA BAUER
08.06.2010


Od czerwca do działu reklamy pism luksusowych Wydawnictwa Bauer, dołączyli nowi managerowie: Dorota Kapturowska, która odpowiada teraz za miesięcznik Twój Styl oraz Jarosław Machocki, któremu podlega dwutygodnik Show.

Obydwoje wcześniej pracowali w reklamie pism kobiecych Wydawnictwa: Dorota Kapturowska na stanowisku p.o. szefa działu reklamy kobiecych miesięcznikow poradniczych, a Jarosław Machocki – key account managera TINY i tygodników poradniczo-rozrywkowych.

Za miesięcznik PANI odpowiada Agnieszka Galińska.

Do zespołu handlowego czasopism luksusowych dołączyła także Małgorzata Szymańska (poprzednio w segmencie pism kobiecych, obecnie na stanowisku starszego specjalisty) oraz Anis Zantour (wcześniej był m.in. współwydawcą magazynu 'Kawa", obecnie specjalista).

Dział reklamy pism luksusowych podlega Ewie Kozłowskiej, zastępcy dyrektora biura reklamy.


«