BAUER MEDIA GROUP – NOWA NAZWA KONCERNU BAUER
18.12.2008
Koncern Bauer zmienił nazwę z Grupy Wydawniczej Bauer (Bauer Verlagsgruppe) na Bauer Media Group.

Zmiana podyktowana jest, według właściciela firmy, Heinza Bauera, "postępującym umiędzynarodowieniem naszego koncernu medialnego".


W roku 2007 Bauer Media Group, na przekór zaostrzającej się konkurencji na rynku niemieckim, umocniła pozycję lidera w najważniejszych dla siebie segmentach czasopism telewizyjnych, kobiecych oraz młodzieżowych.

Równocześnie ekspansja na rynkach zagranicznych zapewnia stabilny wzrost wyników całego koncernu. Dotychczas nie uwzględniono jeszcze obrotów osiągniętych przez angielską spółkę-córkę Bauer Media, gdyż zgodnie z prawem zostaną one po raz pierwszy skonsolidowane w sprawozdaniu działalności całego koncernu z dniem 31 grudnia 2008.
Łączne obroty koncernu w roku 2007 wzrosły o 1,3 procenta osiągając poziom 1,81 (2006: 1,79) miliarda Euro. W roku 2008 należy się spodziewać stabilnych obrotów na poziomie około 1,79 miliarda Euro.

Bauer Media Group dynamicznie rozwija międzynarodową działalność wydawniczą. Obroty zagraniczne w roku 2007 osiągnęły 835 (2006: 785) milionów Euro.
Trend wzrostowy kontynuowany jest także w roku 2008, w którym obroty wyniosą prawdopodobnie 877 milionów Euro.

Na rynku krajowym Bauer Media Group osiągnęła w roku 2007 obroty na poziomie 979 milionów (2006: 1,006 miliarda) Euro. Za rok 2008, który na rynku niemieckim charakteryzuje się malejącą sprzedażą czasopism, przewiduje się osiągnięcie obrotów na poziomie 910 milionów Euro.

Bauer Media Group wydaje na całym świecie 282 czasopisma, z tego na rynku niemieckim ukazuje się 48 tytułów.

W Polsce Bauer Media Group działa od 1991 roku.
W skład Grupy wchodzą obecnie spółki prowadzące działalność w segmentach: wydawniczym, poligraficznym, sprzedaży bezpośredniej, radiowym i internetowym.

W Polsce działa sześć spółek Grupy Bauer: Bauer Media Sp.k., Broker S.A. (radio), Interia S.A. (Internet), Wydawnictwo Bauer Sp.k. (czasopisma), BDN Sp.k. (druk) i Bauer-Weltbild Media Sp.k. (sprzedaż wysyłkowa).


«