Bauer Media rozbudowuje drukarnię BDN na Dolnym Œlšsku
26.01.2012Drukarnia BDN w Wykrotach otrzymała pozwolenie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze na znaczącą rozbudowę zakładu. Drugi etap inwestycji przewiduje zwiększenie dotychczasowych mocy produkcyjnych o 30%. Zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 30-40 milionów złotych oraz dodatkowe etaty.
„ Drukarnia BDN w Wykrotach to drugi, obok Ciechanowa, nasz zakład poligraficzny w Polsce. Stale rosnące zapotrzebowanie klientów na oferowane przez nas usługi poligraficzne przesądziły o skali i terminie inwestycji. Nasi partnerzy doceniają doskonałą jakość druku, sprawną i kompleksową obsługę zleceń oraz konkurencyjne ceny, a nam udaje się sprostać ich oczekiwaniom” – powiedział prezes Grupy Bauer Media Polska, Witold Woźniak.
Drukarnia w Wykrotach (gmina Nowogrodziec) należy do Grupy Bauer Media, z siedzibą w Hamburgu. Działa od lipca 2006 roku na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Drukarnia zatrudnia obecnie 400 wysoko kwalifikowanych pracowników i wyposażona jest w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia poligraficzne technologii wklęsłodrukowej w Europie. Kompleksowa produkcja obejmuje oprócz czasopism dla Grupy Bauer również wysokonakładowe katalogi wysyłkowe oraz broszury reklamowe dla międzynarodowych sieci handlowych. Dyrektorem zakładu od czasu jego budowy jest Inż. Mariusz Kącki.


Drukarnia BDN w Wykrotach otrzymała pozwolenie od Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze na znaczącą rozbudowę zakładu. Drugi etap inwestycji przewiduje zwiększenie dotychczasowych mocy produkcyjnych o 30%. Zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 30-40 milionów złotych oraz dodatkowe etaty.
„ Drukarnia BDN w Wykrotach to drugi, obok Ciechanowa, nasz zakład poligraficzny w Polsce. Stale rosnące zapotrzebowanie klientów na oferowane przez nas usługi poligraficzne przesądziły o skali i terminie inwestycji. Nasi partnerzy doceniają doskonałą jakość druku, sprawną i kompleksową obsługę zleceń oraz konkurencyjne ceny, a nam udaje się sprostać ich oczekiwaniom” – powiedział prezes Grupy Bauer Media Polska, Witold Woźniak.
Drukarnia w Wykrotach (gmina Nowogrodziec) należy do Grupy Bauer Media, z siedzibą w Hamburgu. Działa od lipca 2006 roku na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Drukarnia zatrudnia obecnie 400 wysoko kwalifikowanych pracowników i wyposażona jest w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia poligraficzne technologii wklęsłodrukowej w Europie. Kompleksowa produkcja obejmuje oprócz czasopism dla Grupy Bauer również wysokonakładowe katalogi wysyłkowe oraz broszury reklamowe dla międzynarodowych sieci handlowych. Dyrektorem zakładu od czasu jego budowy jest inż. Mariusz Kącki.
«