Bauer najbardziej dynamiczny
26.04.2006

W pierwszym kwartale bieżącego roku Wydawnictwo Bauer odnotowało największą dynamikę wzrostu przychodów reklamowych spośród dziesięciu największych wydawców magazynów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Przychody wzrosły aż o 30,5% ,a udziały Wydawnictwa wśród innych wydawców czasopism wzrosły do prawie 17 %.

W ocenie zarządu Wydawnictwa tak silne wzrosty wynikają z doskonałych wyników sprzedażowych i wiodącej pozycji tytułów w niemal wszystkich kategoriach. Wydawnictwo zakłada utrzymanie silnej dynamiki wzrostowej do końca 2006 roku.

Źródło: Expert Monitor, wg cenników bez reklam własnych, z reklamą specjalną.


«