Bauer ogłasza strategię dla nowych poradników: Naj dwutygodnikiem a Olivia nowoczesnym miesięcznikiem. Planowana silna kampania
13.03.2012


Na początku lata b.r. Wydawnictwo Bauer planuje przeprowadzenie istotnych zmian w magazynach „Naj” i „Olivia”, które mają na celu stworzenie, uwzględniając dotychczasowe portfolio, silnej platformy tytułów w segmencie wysokonakładowych poradników.

„Naj Magazyn” będzie docelowo wydawany jako dwutygodnik pod znaną i cenioną marką „Naj” i będzie w ofercie Bauera naturalnym uzupełnieniem dla dwutygodnika „Tina” w grupie młodszych czytelniczek. „Naj” tradycyjnie kupowany był przez czytelniczki młodsze, miejskie, reprezentujące wyższe dochody niż pozostałe dwutygodniki. To bardzo atrakcyjna grupa komercyjna i czytelnicza, co w połączeniu z planowanym istotnym zwiększeniem sprzedaży, powinno zapewnić dwutygodnikowi „Naj” sukces finansowy.

„Olivia” pozostanie miesięcznikiem. W stosunku do dotychczas realizowanej koncepcji, nabierze bardziej poradniczego, inspirującego i praktycznego charakteru. „Olivia” zachowa wszelkie atrybuty segmentu Premium (duża objętość, klejony grzbiet, lakierowana okładka) i będzie „młodszą siostrą” dla „Świata Kobiety” i „Kobiety i Życie”. Adresowana będzie do młodych, aktywnych kobiet, lubiących zmiany, świadomych swoich celów i potrafiących je skutecznie realizować.

W stosunku do obu tytułów zaplanowana jest silna kampania reklamowa w telewizji, radiu, prasie i internecie, mająca na celu istotne zwiększenie poziomów sprzedaży i lojalności czytelniczej.

W efekcie oferta Wydawnictwa Bauer w segmencie poradników będzie obejmowała aż pięć wysokonakładowych magazynów: dwóch dwutygodników („Naj” i „Tina”) i trzech miesięczników („Olivia”, „Świat Kobiety” i Kobieta i Życie”). Będą one zróżnicowane pod względem charakteru, treści i grupy docelowej, tworząc łącznie szeroką i komplementarną ofertę, zarówno dla czytelniczek jak i dla klientów reklamowych.

Dalsze szczegóły dotyczące zaplanowanych zmian zostaną zaprezentowane w kolejnych tygodniach.

«