BAUER PODWÓJNY
30.07.2008

Według najnowszych danych Expert Monitora dynamika przychodów reklamowych Wydawnictwa Bauer w pierwszej połowie tego roku była dwukrotnie wyższa niż dynamika całego rynku magazynów.

Łącznie Wydawnictwo Bauer osiągnęło przychody ze sprzedaży reklam o wartości 220 mln zł (wzrost o blisko 42 mln zł - najwyższy kwotowo w porównaniu do innych wydawnictw).

W pierwszym półroczu 2008 roku nominalne przychody reklamowe TeleTygodnia wyniosły ponad 48,5 mln zł, tym samym Tele Tydzień zajmuje pozycję lidera nie tylko w swoim segmencie, ale także na całym rynku magazynów.
Jest to wynik o 14% wyższy niż tytuł zajmujący drugą pozycję w zestawieniu magazynów o najwyższych przychodach reklamowych.

Dynamika przychodów TeleTygodnia wyniosła aż 38% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Analizując wzrosty udziałów w segmentach wydawniczych, w których obecne jest Wydawnictwo Bauer swoją pozycję wzmacnia segment pism komputerowych, tj. PC Format, CD Action, NEXT i Click.
Udział w/w tytułów w rynku przychodów reklamowych całego segmentu wzrósł do 45% (dynamika wzrostowa na poziomie 29% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Źródło: Expert Monitor, reklama brandowa i specjalna, bez autopromocji, styczeń - czerwiec 2008;
Expert Monitor, reklama brandowa i specjalna, styczeń - czerwiec 2008, Bauer vs. Otoczenie konkurencyjne, uwzględniono tylko tytuły główne.


«