BAUER REORGANIZUJE BIURA REKLAMY I PROMOCJI
14.11.2003

Katarzyna Jabłońska, dotychczasowy dyrektor działu reklamy czasopism popularnych w Wydawnictwie Bauer, została mianowana Dyrektorem Zarządzającym Działu Reklamy.

Do jej zadań należeć będzie opracowywanie strategii reklamowej Wydawnictwa i koordynowanie prac dwóch równoległych biur reklamy: czasopism luksusowych i popularnych, z zachowaniem ich dotychczasowej autonomii.

Dyrektorem działu reklamy czasopism luksusowych pozostaje Beata Madeja, odpowiedzialna za magazyny Twój STYL, LOOK i Trendy.

Nowym dyrektorem działu reklamy czasopism popularnych został Michał Mierzyński, dotychczasowy kierownik biura reklamy czasopism motoryzacyjnych. Odpowiadać będzie za czasopisma telewizyjne, młodzieżowe, komputerowo-growe, motoryzacyjne i kobiece.

Katarzyna Jabłońska, Beata Madeja i Michal Mierzyński stanową ściśle kierownictwo Działu Reklamy Wydawnictwa Bauer, który podlega bezpośrednio prezesowi Wydawnictwa, Witoldowi Woźniakowi.


W celu zaktywizowania wsparcia promocyjnego wszystkich tytułów Wydawnictwa dotychczasowi pracownicy działu promocji czasopism popularnych weszli w skład grup wydawniczych poszczególnych segmentów, w ktorych podlegać będą, razem z product managerami, dyrektorom wydawniczym.

Dotychczasowa dyrektor działu promocji czasopism popularnych, Agnieszka Janowicz, kierować będzie obecnie działem planowania i zakupu mediów dla całego Wydawnictwa oraz odpowiadać za promocję tytułów telewizyjnych .

Dyrektor promocji czasopism luksusowych, Jolanta Jagodzińska, pozostaje na dotychczasowym stanowisku, podobnie jak kierowany przez nią zespół.


«