Bauer wzmacnia obsługę kluczowych klientów i domów mediowych
20.11.2007

Od 1 grudnia Ewa Wituszyńska awansuje na nowo utworzone stanowisko Wicedyrektora ds. Klientów Kluczowych w Biurze Reklamy Wydawnictwa Bauer. Ewa Wituszyńska będzie odpowiadać za budowanie relacji, zaawansowany client service i dostarczanie ofert specjalnych na poziomie korporacyjnym dla najważniejszych klientów i domów mediowych.

Do tej pory Wituszyńska była Dyrektorem Działu Reklamy Pism Młodzieżowych. Jej dotychczasowe stanowisko obejmuje Tatiana Stelmachów, która awansuje na nie z pozycji Kierownika tego działu.

Dział Kluczowych Klientów działa od marca 2007, kieruje nim Marcin Gudowicz. Po do dołączeniu Ewy Wituszyńskiej do jego zespołu Gudowicz oprócz dotychczasowych obowiązków w większym stopniu zajmie się procesami negocjacyjnymi Biura Reklamy.

Rozwój działu Kluczowych Klientów wpisuje się w strategię wdrażaną od marca 2007 i związaną z rozwojem sprzedaży korporacyjnej w zakresie sprofilowanych ofert specjalnych oraz obsługi największych klientów i domów mediowych. Rosnące znaczenie mają też oferty crossmediowe tworzone wspólnie z Broker FM, za ich koordynację w Biurze Reklamy Bauera odpowiada dział Kluczowych Klientów.

Dodatkowe informacje: Maciej Kutak 694 455 452«