BIULETYN INFORMACYJNY NR.11
10.05.2006

W pierwszym kwartale bieżącego roku Wydawnictwo Bauer odnotowało największą dynamikę wzrostu przychodów reklamowych spośród dziesięciu największych wydawców magazynów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody wzrosły aż o 30,5%. , a udziały Wydawnictwa wśród innych wydawców czasopism wzrosły do prawie 17 %.

W ocenie zarządu Wydawnictwa tak silne wzrosty wynikają z doskonałych wyników sprzedażowych i wiodącej pozycji tytułów w niemal wszystkich kategoriach. Wydawnictwo zakłada utrzymanie silnej dynamiki wzrostowej do końca 2006 roku.

Źródło: Expert Monitor, wg cenników bez reklam własnych, z reklamą specjalną.


MAGAZYNY KOBIECE I

TINA
Tina to od 2004 roku numer jeden w segmencie popularnych tygodników poradniczych dla kobiet. W 2005 roku średnia sprzedaż Tiny wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku dodatkowo o 5% i wyniosła 459 tys. egz.

Tina jest również jedynym tygodnikiem poradniczym, który notuje wyraźny wzrost czytelnictwa. W okresie marzec 2005 – luty 2006 tygodnik czytało przeciętnie 2 500 tys. osób - o 8 % więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W I kwartale 2006 roku tygodnik osiągnął przychody reklamowe w wysokości 7,3 mln. PLN co dało największy, 54% wzrost w segmencie tygodników poradniczych w porównaniu z ubiegłym rokiem.

ŚWIAT KOBIETY
Magazyn ze średnią sprzedażą 530 tys. egz. (w okresie VII-XII 2005r. – odkąd zaczął ukazywać się jako miesięcznik) pozostaje zdecydowanym liderem swojego segmentu i trzecim, po Tele Tygodniu i Życiu na Gorąco, najlepiej sprzedającym się magazynem w Polsce.

Bardzo dynamicznie rozwija się aktywność reklamowa Świata Kobiety. Przychody reklamowe miesięcznika wzrosły aż o 244% i wyniosły w I kwartale 2006r. 4,0 mln PLN.

MAM DZIECKO
Najwyższa dynamika sprzedaży wśród magazynów parentingowych - 39% - pozwoliła Mam Dziecku uplasować się o krok od pierwszego magazynu w segmencie. Średnia sprzedaż miesięcznika w okresie 2005r. wyniosła 101 tys. egz.

O 52% (najwięcej w segmencie) - do 306 tys. wzrosła przeciętna liczba czytelników Mam Dziecko.

Również wyniki reklamowe odnotowały wysoką dynamikę. W ciągu I kwartału 2006 roku tytuł zarobił 1,5 mln. PLN, odnotowując 21-procentowy wzrost.

Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I kwartał 2006/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, 2005/2004, z wyjątkiem Świata Kobiety: dane własne od relaunchu (lipiec - grudzień 2005)
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: marzec 2005 - luty 2006


MAGAZYNY KOBIECE II

W pierwszym kwartale 2006 roku – zarobiły ponad 11 mln PLN, o niemal 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2005 roku.„ŻYCIE NA GORĄCO”
Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy. Średnia sprzedaż tygodnika w 2005 roku wzrosła i wynosi 676 tys. egz.
Czytelnictwo pisma deklaruje niemal 3,1 mln osób.
Przychody reklamowe w I kw. 2006 roku – wyniosły niemal 4 mln PLN (wzrost o 37,6 proc.).


„CHWILA DLA CIEBIE”
W I kwartale 2006 roku tygodnik odnotował 47 proc. wzrost przychodów z reklam w porównaniu do analogicznego okresu 2005 r., z wynikiem 3,6 mln PLN. Czytelnictwo tygodnika wynosi niemal - 3,2 mln osób.

„TWOJE IMPERIUM”
Przychody reklamowe wyniosły w I kwartale 2006 roku 1,3 mln PLN.
W okresie od marca 2005 do lutego 2006 czytanie „Twojego Imperium” deklarowało 1,1 mln osób.
Sprzedaż egzemplarzowa w roku 2005 osiągnęła średnią wartość niemal 379 tys. egzemplarzy.


„ŚWIAT SERIALI”
Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o ponad 18 proc. i osiągnęła wartość niemal 158 tys. egzemplarzy w 2005 roku. Wpływy reklamowe w I kwartale 2006 roku wzrosły o 76 proc. (271,5 tys. PLN), a czytelnictwo o 12,2 proc. (niemal 281 tys. czytelników).

„TAKIE JEST ŻYCIE”
„Takie jest Życie” zanotowało 104 proc. wzrost przychodów reklamowych (wyniosły one niemal 550 tys. PLN). Czytelnictwo na poziomie 761 tys. czytelników. Sprzedaż egzemplarzowa w 2005r. wyniosła 138,3 tys. o niemal 10,5 proc. więcej niż w 2004 roku.

„REWIA”
Dynamika sprzedaży „Rewii” w 2005 roku była na poziomie 12,3 proc. – wyniosła ponad 302 tys. egzemplarzy. W I kwartale 2006 roku tytuł zanotował wysoką dynamikę wpływów reklamowych zarabiając o 68 proc. więcej niż w I kwartale roku poprzedniego – 918 tys. PLN.


Źródło:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, styczeń - marzec 2005/2006
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – grudzień 2004/2005
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: marzec 2005 – luty 2006


MAGAZYNY LUKSUSOWE

PANI

W ostatnich trzech falach (grudzień 2005 – luty 2006) czytelnictwo Pani deklarowało przeciętnie 234 tys. osoby i było wyższe o 6%.
Sprzedaż w 2005r. wyniosła 76 tys. egzemplarzy, natomiast przychody reklamowe w I kwartale 2006r. były na poziomie 2,5 mln PLN


TWÓJ STYL
Magazyn notuje od lat najwyższe i stabilne wyniki sprzedaży, czytelnictwa oraz przychodów z reklam. Czytelnictwo na poziomie 1,4 mln osób, z 23-procentową dodatnią dynamiką w okresie grudzień 2005 – luty 2006, uwydatnia dystans do pozostałych magazynów w segmencie miesięczników luksusowych.

W 2005 r. miesięcznik sprzedawał średnio 254 tys. egz., tylko nieznacznie mniej niż przed rokiem
Przychody lidera segmentu wyniosły w I kwartale 2006 roku 9,1 mln PLN.

Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I kwartał 2006/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, 2005/2004, z wyjątkiem Świata Kobiety: dane własne od relaunchu (lipiec - grudzień 2005)
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: marzec 2005 - luty 2006MAGAZYNY MŁODZIEŻOWE

W I kw 2006r. – zarobiły 4,6 mln PLN, o 14% więcej niż w I kw 2005 r.

BRAVO
Lider wśród magazynów młodzieżowych: najwyższa sprzedaż – 262 tys. egzemplarzy; najwyższe przychody reklamowe 1,8 mln PLN (wzrost o 27%) i najwyższe czytelnictwo - 1,3 mln., wzrost o 5%.


BRAVO GIRL
Wzrost przychodów reklamowych o 6%. W I kwartale 2006 roku przychody reklamowe wyniosły
1,2 mln. PLN. O 4% wzrosło czytelnictwo tytułu. W falach marzec 2005 – luty 2006 czytanie Bravo Girl deklaruje 668 tys. osób. Lider wśród magazynów dla dziewcząt: sprzedaż – 186 tys. egzemplarzy.


BRAVO SPORT
W I kw 2006 r. przychody reklamowe wyniosły– 603 tys. PLN.
Średnia sprzedaż za 2005 r.wynosi 126 tys. egz.
Czytelnictwo tytułu wyniosło 493 tys. osób i wzrosło o 8%.


TWIST , FUN CLUB
Sprzedaż magazynu Twist w IV kwartale 2005 wyniosła 170 tys. egzemplarzy i wzrosła o 44%.
Czytanie Twista deklaruje 293 tys. czytelników, przychody reklamowe wynoszą 729 tys. PLN.

Sprzedaż najmłodszego miesięcznika w wydawnictwie - Fun Club wynosi 110 tys. egzemplarzy – IV kwartał 2005.

Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, dane za okres I kw. 2005/2006
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, 2005
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: marzec 2005 – luty 2006

MAGAZYNY MOTORYZACYJNE
W I kwartale 2006 roku pisma „Motor” i „Auto Moto” zarobiły niemal 3,2 mln PLN, o niemal 41,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

„AUTO MOTO”
Pismo czyta 773 tys. osób. Przychody reklamowe w pierwszym kwartale 2006 roku „Auto Moto” wzrosły o niemal 151 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.

„MOTOR”
Czytelnictwo tygodnika wynosi niemal 501 tys. osób co stanowi wzrost o 14,6 proc.
Sprzedaż „Motoru” wzrosła o 39 proc. i wynosi ponad 141 tys. egzemplarzy.
Przychody reklamowe tygodnika „Motor” w I kwartale 2006 roku były na poziomie niemal 2,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 25,5 proc.MAGAZYNY TELEWIZYJNE

W I kwartale 2006 roku – zarobiły niemal 22,6 mln PLN, o 13 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r.

Pod koniec 2005 roku został utworzony „Segment Premium TV” obejmujący trzy tygodniki: „Tele tydzień”, „Tele Świat” i „To & Owo”.

„TELE TYDZIEŃ”
Lider sprzedaży i czytelnictwa na rynku kolorowych magazynów – 1,2 mln egz. średnio sprzedanych egzemplarzy oraz niemal 5,8 mln. czytelników. W I kwartale 2006 r. magazyn odnotował 18,6 proc. wzrost przychodów reklamowych, które wyniosły 14,5 mln PLN.

„TO I OWO”
Przychody reklamowe wyniosły w I kwartale 2006 roku ponad – 2,3 mln PLN. Czytanie magazynu deklarowało 1,1 mln czytelników.

„TELE ŚWIAT„
Tytuł odnotował wzrost czytelnictwa i utrzymuje się on na wysokim poziomie 1,1 mln czytelników. Przychody reklamowe tytułu wyniosły w I kwartale 2006 roku - 1,5 mln PLN.

„IMPERIUM TV”
Tygodnik odnotował wzrosty na dwóch płaszczyznach – w czytelnictwie i w reklamie.
O 22 proc. wzrosły wpływy reklamowe i wyniosły 634 tys. PLN w pierwszym kwartale 2006 roku, a o 8 proc. wzrosła liczba czytelników i wynosi niemal 523 tys. osób.

„SUPER TV”
Magazyn zanotował wzrost średniej sprzedaży – o 7,4 proc. - do 338 tys. egz., liczba czytelników wyniosła niemal 462 tys. osób – natomiast wpływy reklamowe wzrosły o 8,2 proc. do poziomu 1,1 mln. PLN.

„KURIER TV”
O niemal 25 proc. wzrosły przychody reklamowe tytułu – do 1,4 mln. PLN w I kwartale 2006 roku. Wzrosła również sprzedaż egzemplarzowa – do ponad 298 tys. egz. tj. o 2,6 proc.

„TELE MAX”
Bardzo dynamicznie rozwijający się tytuł pod względem czytelnictwa i przychodów reklamowych. O niemal 15 proc. wzrosła liczba czytelników do 353 tys. osób, natomiast przychody reklamowe wzrosły o 15,3 proc. - do ponad 1 mln. PLN. Sprzedaż egzemplarzowa w analizowanym okresie wzrosła o 8,4 proc. i wynosi 313 tys. egzemplarzy.Źródło:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, styczeń - marzec 2005/2006
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – grudzień 2004/2005
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: marzec 2005 – luty 2006


MAGAZYNY KOMPUTEROWE

W I kwartale 2006r. – zarobiły 1,4 mln PLN i wzrosły o 4%

CD ACTION
Największy magazyn o grach komputerowych w Polsce. Lider sprzedaży, czytelnictwa i reklamy. W 2005r. magazyn zanotował średnią sprzedaż na poziomie 93 tys. egz.
Czytelnictwo magazynu deklaruje prawie 500 tys. osób w okresie marzec 2005 – luty 2006r.
Przychody reklamowe miesięcznika wyniosły 1 mln PLN.


CLICK
O 11% wzrosły przychody z reklam i w I kwartale 2006r. wyniosły 422 tys. PLN.
Pod względem sprzedaży magazyn znalazł się na drugim miejscu w segmencie - 62 tys. egzemplarzy w II połowie 2005r.

PC FORMAT
Marcowy numer PC Formatu pojawił się na rynku w nowej formule. Jego sprzedaż w okresie marzec-kwiecień 2006r. wyniosła ponad 150 tys. egzemplarzy i rośnie (dane wydawcy).

Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, dane za okres I kw. 2005/2006
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: marzec 2005 – luty 2006«