BIULETYN INFORMACYJNY nr. 12 sierpień 2006
29.08.2006

Przychody reklamowe Wydawnictwa Bauer w okresie styczeń – lipiec 2006 roku przekroczyły 174 mln złotych, co zapewniło nam 14% udział w rynku przychodów reklamowych magazynów. Po raz kolejny uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu wśród wszystkich wydawców magazynów.
Przychody wzrosły o 29%. – jest to jedna z najwyższych dynamik wzrostu w analizowanym okresie spośród dziesięciu największych wydawców magazynów.

Źródło: Expert Monitor, wg cenników bez reklam własnych, z reklamą specjalną

MAGAZYNY TELEWIZYJNE

W okresie styczeń – lipiec 2006r. przychody reklamowe w magazynach telewizyjnych wyniosły 52 mln PLN i wzrosły o 8%.

TELE TYDZIEŃ
Lider sprzedaży i czytelnictwa na rynku kolorowych magazynów – 1,2 mln egz. średnio sprzedanych egzemplarzy oraz 7,2 mln. czytelników, wzrost o 31%.

W okresie styczeń – lipiec 2006 magazyn odnotował 4% wzrost przychodów reklamowych, które wyniosły 33,1 mln PLN.

TO I OWO
Czytanie magazynu deklarowało 1,3 mln czytelników i wzrosło o 19%. Tytuł zanotował 2% wzrost przychodów reklamowych i wyniósł – 5,3 mln PLN.

TELE ŚWIAT
Tygodnik odnotował wzrosty na dwóch płaszczyznach – w czytelnictwie i w reklamie.
O 45% wzrosła liczba czytelników i wynosi 1,6 mln. a o 9% wzrosły wpływy reklamowe i wyniosły 3,6 mln. PLN w okresie styczeń – lipiec 2006r.

SUPER TV
W tym magazynie wzrosły następujące wskaźniki: liczba czytelników do 827 tys. – o 65%, a wpływy reklamowe wzrosły o 22% do poziomu 2,6 mln. PLN.

KURIER TV
O 35% wzrosły przychody reklamowe tytułu – do 3,2 mln. PLN. Wzrosło również czytelnictwo – do 872 tys. czytelników. tj. o 55%.

TELE MAX, IMPERIUM TV
Tele Max - rozwijający się tytuł pod względem czytelnictwa i przychodów reklamowych. O 6% wzrosła liczba czytelników w I połowie 2006 r. - do 378 tys., natomiast przychody reklamowe wzrosły o 30% - do 2,6 mln. PLN. Imperium TV – wzrost przychodów reklamowych o 17 % - 1,5 mln PLN.


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, styczeń – lipiec 2005/2006
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – maj 2006
 PBC General a Millward Brown Company, CPW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń – czerwiec 2005/2006


MAGAZYNY KOBIECE I

TINA
W pierwszych 5 miesiącach 2006 roku z wynikiem 409 tys. średnio sprzedanych egzemplarzy Tina uplasowała się na drugim miejscu w segmencie tygodników poradniczych.

Czytelnictwo tygodnika osiągnęło w pierwszym półroczu 2006 r. poziom 2,34 mln osób.

W przychodach reklamowych Tina w pierwszych 7 miesiącach 2006 roku odnotowała najwyższą dynamikę wśród pism segmentu tygodników poradniczych – 33% i osiągnęła wynik 16,3 mln. PLN

ŚWIAT KOBIETY
Świat Kobiety pozostaje zdecydowanym liderem segmentu miesięczników poradniczych pod względem sprzedaży egzemplarzowej. Od stycznia do maja 2006 r. magazyn sprzedawał średnio 468 tys. egz., co dało nie tylko najwyższy wynik w segmencie, ale również trzeci, najlepszy po Tele Tygodniu i Życiu na Gorąco wynik sprzedaży kolorowego magazynu w Polsce.

Rośnie także czytelnictwo tytułu. W pierwszym półroczu Świat Kobiety odnotował najwyższą dynamikę w segmencie – 63% i jest aktualnie czytany średnio przez 923 tys. czytelników.

Niezwykle dynamicznie rozwija się aktywność reklamowa Świata Kobiety. W pierwszych 7 miesiącach 2006 roku wpływy magazynu wyniosły 12,2 mln. PLN i były aż 284% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy Świat Kobiety był jeszcze dwutygodnikiem.

MAM DZIECKO
Z wynikiem 108 tys. średnio sprzedawanych egzemplarzy miesięcznik uplasował się w pierwszych 5 miesiącach 2006 roku na 2 pozycji w rankingu magazynów parentingowych o tradycyjnej dystrybucji.

Magazynowi przybyło też czytelników – aż o 70% w pierwszej połowie 2006 roku i aktualnie przeciętny numer Mam Dziecko czyta 451 tys. osób.

Również wyniki reklamowe odnotowały wysoką dynamikę. W okresie I-VII 2006 tytuł zarobił 4,1 mln PLN, co dało niemal najwyższy w segmencie, 23-procentowy wzrost.


MAGAZYNY KOBIECE II

W okresie od stycznia do lipca 2006 roku – zarobiły niemal 23,9 mln PLN, o niemal 33 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2005 roku.

„ŻYCIE NA GORĄCO”
Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy. Średnia sprzedaż tygodnika w okresie styczeń – maj 2006 r. wzrosła o 8 proc. i wyniosła ponad 728 tys. egz.
Czytelnictwo pisma w pierwszej połowie br. deklaruje ponad 3,3 mln osób (wzrost o 7 proc.).
Przychody reklamowe – wyniosły niemal 8,6 mln PLN (wzrost o 31 proc.).

„CHWILA DLA CIEBIE”W okresie od stycznia do lipca 2006 roku tygodnik odnotował 45 proc. wzrost przychodów z reklam w porównaniu do analogicznego okresu 2005 r., z wynikiem niemal 7,8 mln PLN. Czytelnictwo tygodnika wynosi ponad 2,8 mln osób.

„TWOJE IMPERIUM”
W pierwszym półroczu br. czytanie „Twojego Imperium” deklarowało 1,2 mln osób (wzrost o 4 proc.).
Przychody reklamowe w okresie od stycznia do lipca br. wyniosły 3,2 mln PLN.
Sprzedaż egzemplarzowa osiągnęła średnią wartość niemal 394 tys. egzemplarzy.


„ŚWIAT SERIALI”
Sprzedaż egzemplarzowa w okresie od stycznia do maja 2006 roku wzrosła o 5,5 proc. i osiągnęła wartość ponad 177 tys. egzemplarzy.
Wpływy reklamowe wzrosły o 61 proc. (605 tys. PLN), a czytelnictwo wynosi 434 tys. czytelników (wzrost o 96%).

„TAKIE JEST ŻYCIE”
„Takie jest Życie” zanotowało 66 proc. wzrost przychodów reklamowych (wyniosły one 1,1 mln PLN). Czytelnictwo na poziomie 741 tys. czytelników. Sprzedaż egzemplarzowa wyniosła 142 tys. o niemal 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

„REWIA”
Dynamika sprzedaży „Rewii” w okresie styczeń – maj 2006 roku była na poziomie 22 proc. – wyniosła ponad 358 tys. egzemplarzy. Tytuł zanotował wysoką dynamikę wpływów reklamowych zarabiając w okresie od stycznia do lipca 2006 roku o 62 proc. (1,8 mln PLN) więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.


MAGAZYNY LUKSUSOWE

PANI
Największy sukces Pani w segmencie magazynów luksusowych. W 2006 roku czytelnictwo miesięcznika wzrosło aż o 113% - do poziomu 437 tys. czytelników – to o ponad 230 tys. więcej niż w I połowie 2005 roku. To najwyższa dynamika w segmencie magazynów luksusowych. Sprzedaż Pani w 2006 roku jest stabilna i kształtuje się na poziomie 82 tys. egzemplarzy. To awans na trzecie miejsce w segmencie i pozycja bardzo bliska drugiego magazynu – Elle (średnia sprzedaż 84 tys. egz.).

TWÓJ STYL
Magazyn notuje od lat najwyższe wyniki sprzedaży, czytelnictwa oraz przychodów z reklam. Czytelnictwo magazynu w pierwszym półroczu 2006 r. odnotowało b. wysoki przyrost – o 69% - do poziomu 1 611 tys. Sprzedaż w okresie I-V 2006 zamknęła się na poziomie 232 tys. egzemplarzy. Wpływy reklamowe lidera segmentu w okresie I-VII 2006 wzrosły w por. z analogicznym okresem ub. roku o 19% - do poziomu 30,4 mln. PLN.

Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I-VII 2006/2005
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, I–V 2006/2005,
 PBC General a Millward Brown Company, CPW, grupa celowa: wszyscy, fale: I – VI 2005 i 2006


MAGAZYNY MOTORYZACYJNE
W okresie od stycznia do lipca 2006 roku pisma „Motor” i „Auto Moto” zarobiły niemal 8,2 mln PLN, o niemal 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.


„AUTO MOTO”
Czytelnictwo w pierwszym półroczu br. deklaruje 948 tys. osób co daje wzrost aż o 78 proc. do pierwszej połowy ub.r.
Przychody reklamowe w okresie od stycznia do lipca 2006 roku pisma „Auto Moto” wzrosły o niemal 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.


„MOTOR”
Czytelnictwo tygodnika wynosi niemal 667,5 tys. osób co stanowi wzrost czytelnictwa o 29 proc.
Sprzedaż „Motoru” jest na poziomie niemal 126 tys. egzemplarzy.
Przychody reklamowe tygodnika „Motor” w okresie od stycznia do lipca 2006 roku były na poziomie ponad 6 mln PLN, co stanowi wzrost o 3 proc.MAGAZYNY KOMPUTEROWE

W okresie od stycznia do lipca 2006 r. – zarobiły 5,1 mln PLN i wzrosły o 35,5 proc.

CD ACTION
Największy magazyn o grach komputerowych w Polsce. Lider sprzedaży, czytelnictwa i reklamy.
W okresie od stycznia do lipca 2006 magazyn zanotował średnią sprzedaż na poziomie niemal 98 tys. egz. (wzrost o 7 proc.)
Czytelnictwo magazynu deklaruje prawie 577 tys. osób w pierwszym półroczu br. co daje wzrost o 40 proc. do I połowy ub.r.
Przychody reklamowe miesięcznika wyniosły 2,9 mln PLN (wzrost o 7 proc.).

CLICK
O 14% wzrosły przychody z reklam w okresie styczeń - lipiec 2006 r. i kształtowały się na poziomie 1mln. PLN.
Sprzedaż egzemplarzowa na poziomie - 59 tys. egzemplarzy w okresie styczeń - maj 2006 roku (wzrost o 20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.)

PC FORMAT
Marcowy numer 2006 roku pisma „PC Format” pojawił się na rynku w nowej formule. Jego sprzedaż w okresie marzec - maj 2006 r. wyniosła ponad 162 tys. egzemplarzy.


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, z reklamą specjalną dane za okres sty-lip 2005/2006
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, sty-maj 2005/2006
 PBC General a Millward Brown Company, CPW, grupa celowa: wszyscy, fale: sty – czer 2006


MAGAZYNY MŁODZIEŻOWE

W okresie styczeń – lipiec 2006r. – przychody wyniosły 12,5 mln PLN, o 17% więcej 2005 r.

BRAVO
Lider wśród magazynów młodzieżowych: najwyższa sprzedaż – 274 tys. egzemplarzy;
najwyższe przychody reklamowe 4,7 mln PLN (wzrost o 14%)
i najwyższe czytelnictwo- 900 tys.

BRAVO GIRL
Wzrost przychodów reklamowych o 13%. W styczeń - lipiec 2006 roku przychody reklamowe wyniosły 3,1 mln PLN. W falach styczeń – czerwiec 2006 czytanie Bravo Girl deklaruje 488 tys. osób. Lider wśród magazynów dla dziewcząt: sprzedaż – 167 tys. egzemplarzy.

BRAVO SPORT
W styczeń – lipiec 2006 r. przychody reklamowe wyniosły– 1,6 mln. PLN.
Średnia sprzedaż w okresie styczeń – maj 2006 r. wynosi 130 tys. egz.
Czytelnictwo tytułu wyniosło 546 tys. osób i wzrosło o 60%.

TWIST , FUN CLUB
Sprzedaż magazynu Twist w I półroczu 2006 r. wyniosła 169 tys. egzemplarzy i wzrosła o 35%. Czytanie Twista deklaruje 270 tys. czytelników (wzrost o 22%), przychody reklamowe wynoszą 2,3 mln PLN.
Sprzedaż najmłodszego miesięcznika w wydawnictwie - Fun Club wynosi 114 tys. egzemplarzy.

Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, dane za okres styczeń – lipiec 2005/2006
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń – maj 2005
 PBC General a Millward Brown Company, CPW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń – czerwiec 2006
«