BIURO REKLAMY WYDAWNICTWA BAUER MODYFIKUJE STRUKTURĘ
23.09.2009

Od dnia 1 października Izabela Sarnecka oraz Ewa Kozłowska zostają awansowane na nowo utworzone stanowiska Zastępców Dyrektora Biura Reklamy Wydawnictwa Bauer.

Izabela Sarnecka odpowiadać będzie za segmenty tytułów telewizyjnych, komputerowych oraz motoryzacyjnych, a Ewa Kozłowska za segmenty tytułów kobiecych (poradnikowe i rozrywkowe), luksusowych oraz młodzieżowych. Do obu zastępców raportują szefowie reklamy tytułów lub grup tytułów z odpowiednich segmentów.

Jednocześnie Dział Kluczowych Klientów zostaje wydzielony ze struktur Biura Reklamy i jako Dział Ofert Multimedialnych będzie koordynować i wspierać wszystkie działy reklamy Grupy Bauer Media w zakresie tworzenia zaawansowanych ofert multimedialnych. Dyrektorem nowego działu zostaje Grażyna Romańczyk, dotychczasowy szef działu kluczowych klientów w biurze reklamy.


W związku z tymi zmianami z Wydawnictwa odchodzi Beata Madeja, dyrektor ds. sprzedaży oraz Sylwia Chada, dotychczasowy dyrektor ds. oferty multimedialnej.

Izabela Sarnecka oraz Ewa Kozłowska raportują bezpośrednio do Marcina Gudowicza , Dyrektora Biura Reklamy Wydawnictwa Bauer.

Grażyna Romańczyk raportuje bezpośrednio do Macieja Kutaka, Dyrektora Sprzedaży i Mediów Grupy Bauer Media.

Zmiany mają na celu usprawnienie procesu sprzedaży oraz dalszą poprawę jakości serwisu dla klientów zarówno w Biurze Reklamy Wydawnictwa jak i na poziomie korporacyjnym.«