BRAVO NAJLEPSZE W SEGMENCIE
08.12.2010


Sprzedaż dwutygodnika Bravo nadal idzie w górę. Przeciętne rozpowszechnianie płatne razem we wrześniu br. wzrosło w stosunku do września roku ubiegłego aż o 24% i było najwyższe w segmencie (205 868 vs 165 388).

Dwutygodnik BRAVO utrzymuje silną pozycję lidera w swoim segmencie, także jeżeli chodzi o czytelnictwo.


Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnia dla okresu: X'2009-IX'2010 w porównaniu do analogicznego okresu ubr., 2008; PBC, wskaźnik CPW, GC: 15+, fala analogiczna
«