BRAVOsport – SPORT NA TAK
01.09.2003

Największy gracz na rynku w segmencie prasy sportowej (skierowanej do młodzieży) - dwutygodnik BRAVOsport - od numeru 17/2003 zwiększył średni nakład drukowany do 165 000 egzemplarzy.

Z prognoz sprzedaży nr 17/2003 wynika, że zwroty tego wydania zatrzymają się na bardzo niskim poziomie 17% (dane: Wydawnictwo Bauer).

Zmiany w magazynie wprowadzone na początku roku: przyjazny layout, dynamiczne zdjęcia, nowoczesne czcionki, nowe rubryki m.in.: "Czytaj-nie pytaj", dodatkowe strony z rozrywką, zwiększyły zainteresowanie tytułem wśród czytelników, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost sprzedaży pisma.

"Cieszy mnie fakt, że coraz więcej czytelników sięga BRAVOsport" mówi redaktor naczelny Robert Swaczyński. "Misją magazynu jest pokazywanie sportu na TAK. Pismo w swojej formule ma zachęcać do czynnego uprawiania sportu oraz zdrowego kibicowania."

Dużym sukcesem jest również wzrost przychodów reklamowych w magazynie BRAVOsport o 10,8%, porównując II kwartał roku 2003 z II kwartałem roku 2002.«