Decyzja UOKiK z dnia 19.06.2015 r. dotycząca czasopisma
29.06.2015

Decyzja UOKiK z dnia 19.06.2015 r. dotycząca czasopisma "PC Format".
Informujemy, że zostało zakończone postępowanie, które Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził przeciwko Wydawnictwu Bauer Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wydawcy czasopisma "PC Format", w sprawie stosowania przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k., w związku ze sprzedażą i promocją czasopisma o nazwie "PC Format" - numer 12/2014, nieuczciwej praktyki rynkowej, polegającej na wprowadzeniu konsumentów w błąd co do istotnych cech oferowanego produktu, tj. czasu trwania licencji na używanie programu antywirusowego Bitdefender Total Security 2015. W trakcie postepowania Wydawnictwo Bauer zobowiązało się do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK zachowań, m.in. poprzez przedłużenie do końca roku 2015 ważności kont zarejestrowanych przez czytelników czasopisma "PC Format", którzy zakupili numer 12/2014 i/lub numer 3/2015 oraz zainstalowali program antywirusowy Bitdefender Total Security 2015.


Pismo UOKiK jest dostępne pod tym linkiem:


http://p.iplsc.com /-/0004FD52DSXBS0NB.pdf