DRUKARNIA BDN WYRÓŻNIONA W KONKURSIE NA LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII
23.10.2008

Drukarnia BDN w Wykrotach otrzymała wczoraj wyróżnienie w kategorii "Przedsiębiorstwo" w 11. edycji konkursu "Lider Polskiej Ekologii", organizowanego przez Ministra Środowiska.

Wręczając wyróżnienie Sławomirowi Bandurskiemu (Bauer Media) i Mariuszowi Kąckiemu (BDN), Minister Środowiska, Maciej Nowicki podkreślił działania drukarni na rzecz minimalizacji oddziaływania na środowisko. Przyznająca nagrody Rada Programowa, złożona z przedstawicieli instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska oraz z ekspertów, zwróciła szczególną uwagę na skuteczną eliminację zanieczyszczeń do powietrza dzięki własnej instalacji odzysku toluenu. Zastosowane przez BDN zabezpieczenia eliminują całkowicie niekontrolowane uwalnianie zanieczyszczeń, zwłaszcza metali ciężkich, do gruntu i wód.


Dokumentację konkursową opracował i zgłosił Mariusz Czurejno (Inżynier Obiektu, BDN)


Drukarnia BDN działa od lipca 2006 roku na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Zakład nie wchodzi formalnie w skład Grupy Bauer, ale jest aktywnie zarządzany przy pomocy jej kadry menedżerskiej. Drukarnia wyposażona jest aktualnie w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia poligraficzne technologii wklęsłodrukowej w Europie.


«