DYNAMICZNY REKORD ŚWIATA KOBIETY
11.08.2008

W maju br. Świat Kobiety osiągnął sprzedaż na poziomie ponad 440 tys. egzemplarzy.

Dynamika sprzedaży wyniosła aż 26% w stosunku do maja 2007. Jest to największa dynamika w segmencie pism kobiecych.


Źródło; ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, 05.07; 05.08


Tytuł 2008 2007 Dynamika
Claudia 392 376 405 119 -3%
Dobre Rady 496 230 449 509 10%
Olivia 315 845 365 693 -14%
Poradnik Domowy 414 740 447 900 -7%
Świat Kobiety 440 529 348 531 26%


«