DZIAŁ REKLAMY BAUERA – ZMIAN CIĄG DALSZY
17.11.2003


Dotychczasowi kierownicy biur działu reklamy Wydawnictwa Bauer - Katarzyna Krzywińska, Agata Przonek, Monika Walczak , Michał Staszewski i Dariusz Trzcinski i zostali mianowani dyrektorami .Dyrektorem Zarządzającym Działu Reklamy jest Katarzyna Jabłońska. Do jej zadań należy opracowywanie strategii reklamowej Wydawnictwa i koordynowanie prac dwóch równoległych biur reklamy: czasopism luksusowych i popularnych.

Dyrektorem działu reklamy czasopism luksusowych jest Beata Madeja, odpowiedzialna za magazyny Twój STYL, LOOK i Trendy, a dyrektorem działu reklamy czasopism popularnych - Michał Mierzyński, odpowiadający za czasopisma telewizyjne, młodzieżowe, komputerowo-growe, motoryzacyjne i kobiece.

Katarzyna Jabłońska, Beata Madeja i Michal Mierzyński stanowią ściśłe kierownictwo Działu Reklamy Wydawnictwa Bauer, który podlega bezpośrednio prezesowi Wydawnictwa, Witoldowi Woźniakowi.«