FILIPINKA STAWIA NA EDUKACJĘ
02.09.2004

Wrześniowy numer miesięcznika Filipinka ukazał się w odnowionej szacie graficznej, mniejszym formacie i większej objętości.
Filipinka ma teraz aż 36 stron więcej: do części magazynowej (84 strony z rozbudowanym działem reportażu) dołączył stały dodatek edukacyjny Filipinka PLUS.

Na 36 stronach redakcja poruszać będzie tematy związane bezpośrednio z edukacją, nową maturą, wyborem kierunku studiów. Filipinka PLUS uczy czytelniczki, jak się uczyć, nie dostarcza bryków, ale niezbędne do nauki wskazówki. Przeprowadzone przez Wydawcę badania fokusowe nastolatek w całym kraju, nie tylko czytelniczek Filipinki, potwierdziły ogromne zainteresowanie grupy docelowej (16-20 lat) tematyką edukacyjną, co potwierdził także sukces wydań specjalnych Miesięcznika (Matura z języka polskiego), które osiągnęły sprzedaż w wysokości 50 tysięcy egzemplarzy. Jeszcze w tym roku, we wrześniu, ukaże się kolejne wydanie specjalne Filipinki (Matura z języka angielskiego), na początek następnego roku przewidziane są kolejne.

Filipinka jest najstarszym magazynem dla dziewcząt w Polsce, ukazuje się od 47 lat.

Nowa Filipinka ukaże się w nakładzie 130 tysięcy egzemplarzy. Wydawca liczy na sprzedaż na poziomie 85 tysięcy. Średnia sprzedaż Filipinki w tym roku wyniosła 67.818 egzemplarzy (ZKDP, I-V 2004), a sprzedaż ostatnich numerów przekracza według prognoz Wydawcy 70 tysięcy.

Nowa Filipinka będzie promowana w telewizji, radiu, magazynach Wydawnictwa Bauer oraz w liceach (plakaty i mailing bezpośredni).«