Gorące wyniki w lecie
26.08.2008

Tegoroczny rekord magazynu Twój STYL

Rozpowszechnianie płatne razem Twojego Stylu nr 7/08 wyniosło ponad 322.500 egz*) i jest najwyższe w tym roku.

Średnie rozpowszechnianie płatne razem Twojego Stylu w 2007 roku wyniosło 259 956 egzemplarzy **)


Najwyższe rozpowszechnianie płatne miesięcznika Swiat Kobiety od 2006 roku

Rozpowszechnianie płatne razem nru 8/08 Świata Kobiety wyniosło 559.200 egz*).,


Średnie rozpowszechnianie płatne razem Świata Kobiety w 2007 roku wyniosło 455.593 egzemplarzy. **)


(*dane własne wydawcy
(**dane ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem za okres od stycznia do grudnia 2007r

«