GRUPA BAUER TWORZY PLATFORMĘ NEGOCJACYJNĄ
30.09.2008


Maciej Kutak, dotychczasowy Dyrektor Biura Reklamy i Planowania Mediów Wydawnictwa Bauer, obejmuje od 1-go października nowe stanowisko w ramach Grupy.

Maciej Kutak odpowiadać będzie w imieniu Grupy za kierowanie procesem negocjacji z domami mediowymi, tworzenie ofert multimedialnych i warunki zakupu mediów, przy ścisłej współpracy z zarządami i dyrektorami handlowymi Broker FM, Interia.pl i Wydawnictwa Bauer.

W pozostałym zakresie działy handlowe spółek funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach.

Maciej Kutak podlegać będzie Prezesowi Grupy Bauer, Witoldowi Woźniakowi.

W związku z powyższą zmianą, stanowisko Dyrektora Biura Reklamy Wydawnictwa Bauer obejmuje Marcin Gudowicz, dotychczasowy dyrektor ds. Klientów Kluczowych.

Obowiązki Marcina Gudowicza przejmuje natomiast jego dotychczasowa zastępczyni, Ewa Wituszyńska.


«