Kolejne wzrosty magazynów komputerowo-growych Bauera
10.02.2014Magazyn CD Action ponownie odnotował wzrost rozpowszechniania płatnego razem – o 4 procent średnio w okresie 12-miesięcznym (12.2012-11.2013 vs. 12.2011-11.2012).
Trend wzrostowy tego tytułu utrzymuje się już od kilku miesięcy.
W okresie od stycznia do listopada 2013 roku rozpowszechnianie płatne CD Action wzrosło o 6 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. Był to jedyny wzrost w segmencie magazynów komputerowych i growych.

Rozpowszechnianie płatne miesięcznika PC Format - drugiego magazynu z portfolio Bauera – wzrosło w listopadzie o 7 procent w stosunku do listopada 2012 roku.
Źródło: ZKDP; średnie z rozpowszechniania płatnego razem«