KOMUNIKAT BAUER MEDIA INVEST
16.01.2008

W dniu 15 stycznia zakończyło się wezwanie ogłoszone przez Bauer Media Invest GmbH (BMI) na 100% akcji Interia.pl, w wyniku którego BMI wraz z innymi podmiotami należącymi do Grupy Bauer osiągneły 96.6.% akcji i 99% głosów na walnym zgromadzeniu Portalu.

11 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Interia.pl S.A. uchwaliło nowy skład Rady Nadzorczej. Przewodniczącym Rady nadzorczej został Witold Woźniak, wiceprzewodniczącym Eckhard Bollmann, a członkami Marek Dworak, Kazimierz Gródek i Andrzej Choynowski.


«