KWARTALNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWNICTWA BAUER
09.08.2005

MAGAZYNY LUKSUSOWE

TWÓJ STYL

Magazyn od lat niezmiennie utrzymuje pozycję lidera. Zajmuje nadal pierwszą pozycję zarówno w sprzedaży egzemplarzowej i czytelnictwie, jednocześnie będąc najlepszym medium reklamowym w segmencie miesięczników luksusowych.

Średnia sprzedaż - rozpowszechnianie płatne - w okresie I- IV 2005 - wyniosła 227 tys. egzemplarzy i jest większa od sprzedaży najbliższego konkurenta o ponad 64 tys.

Przychody reklamowe magazynu Twój STYL w I połowie roku 2005 wyniosły 22,4 mln PLN i były najwyższe w segmencie.

Czytelnictwo magazynu Twój STYL, które wynosi obecnie 1 210 tys. wzrosło o 4% w całej populacji i o 2% w grupie kobiet.

PANI

Magazyn PANI od czerwca 2005 znajduje się w portfolio Wydawnictwa Bauer.

Średnia sprzedaż PANI - rozpowszechnianie płatne w okresie I - IV 2005/ I - IV 2004 wzrosła o 9% i wynosi obecnie 80 tys. egzemplarzy
Przychody reklamowe magazynu PANI w I połowie roku 2005 wyniosły 10 mln PLN i wzrosły o 64%.

Czytelnictwo magazynu PANI, wynosi obecnie 204 tys. i wzrosło o 2% (w całej populacji).

Dane na podstawie:
-Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I-VI 2004 i 2005
-ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, I 2005 - IV2005,
-PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: I -VI 2004 i 2005


MAGAZYNY KOBIECE- ROZRYWKOWE

W I połowie 2005r. zarobiły 16,5 mln PLN, o 30% więcej niż w I połowie 2004r.

ŻYCIE NA GORĄCO
Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy. Średnia sprzedaż tygodnika w okresie sty-kwi'05 wyniosła 683 tys. egz. i lider wśród czytelnictwa 3,3 mln czytelników w II kwartale 2005 - wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2004r. o 10%.10% wzrost przychodów reklamowych w I połowie 2005 roku - wyniosły one 6,0 mln PLN,


CHWILA DLA CIEBIE
W I połowie 2005 tygodnik odnotował 28% wzrost przychodów z reklam w porównaniu z analogicznym okresem 2004r., z wynikiem 4,96 mln PLN. Druga pozycja w rankingu czytelnictwa tygodników kobiecych - 3,24 mln - wzrost o 9% (II kwartał 2004/2005).

TWOJE IMPERIUM
Sprzedaż egzemplarzowa w okresie styczeń - kwiecień 2005 osiągnęła średnią wartość 405 tys. egzemplarzy.
Przychody reklamowe wzrosły o 63% i wyniosły w I połowie 2005 r. 2,7 mln PLN.
W falach styczeń - czerwiec 2005 czytanie Twojego Imperium deklaruje 1,06 mln osób.

ŚWIAT SERIALI
Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 16% i osiągnęła wartość 169 tys. egzemplarzy w okresie styczeń -kwiecień 2005.
I połowa 2005 roku przyniosła w tytule 29% wzrost wpływów reklamowych i 21% wzrost czytelnictwa.TAKIE JEST ŻYCIE
Takie jest Życie zanotowało 61% wzrost przychodów reklamowych, wyniosły one w I połowie 2005 r. 606 tys. PLN. Dynamika czytelnictwa na poziomie 20% - 856 tys. czytelników (styczeń - czerwiec 2005).
W okresie styczeń - kwiecień 2005 sprzedaż egzemplarzowa wyniosła 143 tys. o 8% więcej niż w analogicznym okresie 2004r.

BELLA RELAKS, REWIA
Bella Relaks wzrost sprzedaży o 7% - 161 tys. egzemplarzy.
Średnia sprzedaż Rewii- najmłodszego tygodnika w wydawnictwie - wyniosła w okresie styczeń - kwiecień 2005 r. 294 tys. egzemplarzy (ukazuje się od marca 04).Dane na podstawie:
-Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I połowa 2004/2005
-ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń - kwiecień 2005
-PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: styczeń - czerwiec 2004/2005


MAGAZYNY KOBIECE - PORADNIKOWE

TINA
Od ponad roku niezmienny lider sprzedaży w segmencie popularnych tygodników kobiecych. W pierwszych 4 miesiącach 2005 roku Tina sprzedawała średnio 462 tys. egzemplarzy. Drugi w kolejności tytuł - Przyjaciółka - o 50 tys. egz. mniej.

Utrzymuje się wyraźnie rosnąca tendencja w czytelnictwie Tiny. W I półroczu 2005 r. tygodnik czytało przeciętnie 2 508 tys. osób - o 22% więcej niż w pierwszym półroczu 2004 r.

W I półroczu 2005 roku Tina osiągnęła przychody reklamowe na poziomie 10,5 mln PLN, co dało, największy w segmencie tygodników poradniczych, 68% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.

ŚWIAT KOBIETY
Nowy lider w segmencie poradnikowych miesięczników dla kobiet. Świat Kobiety, który po re-launchu w czerwcu zaczął ukazywać się jako miesięcznik, przebił sprzedażą egzemplarzową swoich konkurentów: Claudię, Poradnik Domowy, Olivię i Dobre Rady, osiągając średni wynik ze sprzedaży dwóch pierwszych numerów na poziomie 502 tys. egzemplarzy.

Pierwszy numer Świata Kobiety - miesięcznika - zarobił 1,3 mln PLN. Wcześniejsze wydania magazynu - jeszcze dwutygodnika - przynosiły średnie wpływy reklamowe na poziomie 183 tys. PLN na numer (w okresie styczeń-lipiec 2005).

MAM DZIECKO
Drugi, najlepiej sprzedający się tytuł w segmencie magazynów dla rodziców. Średnie rozpowszechnianie płatne za okres I-IV 2005 przekroczyło 100 tys. egzemplarzy! Był to wynik o 41% lepszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i zaledwie o 10 tys. egz. niższy od lidera segmentu - Mamo to Ja.
Magazyn odnotował także ogromny wzrost czytelnictwa. Aż o 129% - do 343 tys., wzrosła liczba czytelników Mam Dziecko w pierwszej połowie 2005 roku w por. z rokiem ubiegłym.


MAGAZYNY KOMPUTEROWE

CD ACTION
Największy magazyn o grach komputerowych w Polsce.
Lider sprzedaży, czytelnictwa i reklamy. Do kwietnia 2005 roku magazyn zanotował średnią sprzedaż na poziomie 95 tys. egz.
Czytelnictwo magazynu jest wyższe niż w ubiegłym roku o 16%. W I półroczu 2005 roku CD Action czytany był przeciętnie przez 539 tys. osób. Również o 16% wzrosły przychody reklamowe miesięcznika - do 2,4 mln PLN. w I połowie 2005 r.CLICK
O 23% wzrosły przychody z reklam magazynu Click - do 769 tys. PLN w I półroczu 2005 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Był to najwyższy wzrost w segmencie magazynów o grach komputerowych. Pod względem ich wysokości magazyn znalazł się na drugim miejscu w segmencie - po CD Action.MAGAZYNY TELEWIZYJNE

TELE TYDZIEŃ
Lider sprzedaży i czytelnictwa na rynku kolorowych magazynów - 1 264 tys. egz. średnio sprzedanych egzemplarzy oraz 5 879 tys. czytelników.
W pierwszej połowie 2005 r. magazyn odnotował 29% wzrost przychodów reklamowych - do 29,5 mln. PLN. w pierwszym półroczu 2005 r.

TO I OWO
Tytuł zanotował wysoką dynamikę wpływów reklamowych zarabiając o 52% więcej niż w roku poprzednim - 5 mln PLN.

IMPERIUM TV
Tygodnik, który odnotował wzrosty we wszystkich najważniejszych płaszczyznach - w czytelnictwie, sprzedaży i w reklamie. Do 633 tys. (o 47% ) wzrosła liczba czytelników w pierwszej połowie 2005 roku. 186 tys. egz. - to średnia sprzedaż tygodnika (2% wzrostu) w okresie I-IV 2005, a 1,2 mln. PLN (84% wzrostu) wyniosły wpływy reklamowe w pierwszym półroczu 2005.

SUPER TV
Również w tym magazynie wzrosły wszystkie najważniejsze wskaźniki - średnia sprzedaż - o 16% - do 356 tys. egz., liczba czytelników do 496 tys. - o 6%, natomiast wpływy reklamowe wzrosły aż o 65% do poziomu 2 mln. PLN.

KURIER TV
O 36% wzrosły przychody reklamowe tytułu- do 2,2 mln. PLN w pierwszym półroczu 2005 r. Wzrosła również sprzedaż egzemplarzowa - do 311 tys. egz. tj. o 6% w okresie I-IV 2005

TELE MAX
Bardzo dynamicznie rozwijający się tytuł pod względem czytelnictwa i przychodów reklamowych. O 34% wzrosła liczba czytelników pierwszej połowie 2005 r. - do 366 tys., natomiast przychody reklamowe wzrosły aż o 172% - do 2 mln. PLN.

Dane na podstawie:
-Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I-VI 2004 i 2005
-ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, I 2005 - IV2005, z wyjątkiem Świata Kobiety - tu dane własne od relaunchu (lipiec- sierpień 2005)
-PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: I -VI 2004 i 2005MAGAZYNY MŁODZIEŻOWE

W I połowie 2005r. - zarobiły 10,7 mln PLN, o 26% więcej niż w I połowie 2004r.

BRAVO
Lider wśród magazynów młodzieżowych: najwyższa sprzedaż - 272 tys. egzemplarzy; najwyższe przychody reklamowe 3,5 mln PLN, wzrost o 10% i najwyższe czytelnictwo - 1,3 mln., wzrost o 13%.


BRAVO GIRL
Wzrost przychodów reklamowych o 37%. W I połowie 2005 r. przychody reklamowe wyniosły 2,4 mln. PLN. O 18% wzrosło czytelnictwo tytułu. W falach styczeń - czerwiec 2005 czytanie Bravo Girl deklaruje 687 tys. osób. Lider wśród magazynów dla dziewcząt: sprzedaż - 188 tys. egzemplarzy.


BRAVO SPORT
Wzrost przychodów reklamowych o 81%. W I połowie 2005 r. przychody wyniosły- 1,3 mln PLN.
Średnia sprzedaż za okres styczeń - kwiecień 2005 wynosi 126 tys. egz.
Czytelnictwo tytułu w II kwartale 2005 wyniosło 517 tys. osób i wzrosło w stosunku do analogicznego okresu 2004r. o 25%.


TWIST
Wzrost przychodów reklamowych o 23%, przychody za I połowę 2005 r. - 1,96 mln PLN.
Czytelnictwo tytułu wzrosło o 8% porównując I połowę 2004 do I połowy 2005 i ma 303 tys. czytelników. Sprzedaż wynosi 128 tys. egzemplarzy i wzrosła o 29%.


FILIPINKA
Wzrost przychodów reklamowych o 24%, przychody za I połowę 2005 r. wyniosły 1,5 mln PLN.
Analizując okresy styczeń -czerwiec 2004 vs styczeń - czerwiec 2005 czytelnictwo wzrosło o 26%. Średnia sprzedaż Filipinki to 97 tys. egzemplarzy i jest o 43% wyższa.


Dane na podstawie:
-Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych I połowa 2004/2005,
-ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, styczeń - kwiecień 2004/2005.
-PBC General A Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy,
fale: I połowa 2004/2005


MAGAZYNY MOTORYZACYJNE

W pierwszym półroczu br. magazyny motoryzacyjne - Motor i Auto Moto- zarobiły 6,8 mln PLN, o 94 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

AUTO MOTO
Magazyn Auto Moto od numeru 20/2004 ponownie ukazuje się jako miesięcznik.
Czytelnictwo pisma kształtuje się na poziomie 751 tys. osób (sty-czer -05),
a średnia sprzedaż wynosi niemal 60 tys. egz. (sty-kwi -05).

MOTOR
Po re-launch'u tygodnika Motor (od numeru 35/2004) nastąpiły rekordowe wzrosty sprzedaży tego tytułu w porównaniu do sprzedaży przed zmianami.

Średnia sprzedaż pisma w okresie od stycznia do kwietnia br. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi ponad 155 tys. egz. (co stanowi wzrost aż o 573 proc.).

W porównaniu do pierwszego półrocza ub.r. zanotowano wzrost czytelnictwa Motoru o 102 proc. Czytelnictwo tygodnika wynosi obecnie niemal 489 tys. osób (sty-cze -05).

Przychody reklamowe tygodnika Motor w pierwszym półroczu br. były na poziomie 5 656 tys. PLN, co stanowi wzrost aż o 456 proc. (porównanie pierwszego półrocza br. do analogicznego okresu ub.r.).

Źródło:
-Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, I-VI 2004 i I-VI 2005.
-ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, I-IV 2004 i I IV 2005.
-PBC General A Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy 15+, I-VI 2004 i I-VI 2005.«