KWARTALNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWNICTWA BAUER
28.01.2005

nr. 6, styczeń 2005

Co się zmieniło, co urosło, jak się sprzedało….MAGAZYNY KOBIECE

TINA
Niekwestionowany lider rynku popularnych tygodników kobiecych.

Doskonałe wyniki sprzedaży egzemplarzowej - od czerwca 2004 Tina sprzedaje średnio 541 tys. egzemplarzy – ponad 100 tys. więcej niż drugi w rankingu tytuł .

Rośnie również czytelnictwo Tiny. W drugim półroczu 2004 r. tygodnik czytany był średnio przez 2 419 tys. osób – o 8% więcej niż w drugim półroczu 2003.

W 2004 roku Tina osiągnęła przychody reklamowe na poziomie 14,7 mln zł., co dało aż 81% wzrost w porównaniu z rokiem 2003 i największą dynamikę wpływów reklamowych w całym segmencie popularnych tygodników.

ŚWIAT KOBIETY
Wysoki wzrost sprzedaży egzemplarzowej w 2004 roku. Magazyn sprzedawał się średnio w wysokości 197 tys. egz., to jest o 48% więcej niż w 2003 roku.

Wraz ze sprzedażą podniosły się wskaźniki czytelnictwa. W 2004 roku dwutygodnik czytany był średnio przez 857 tys. osób – o 9% więcej niż w roku ubiegłym.

Przychody reklamowe w 2004 roku były większe o 53% od zanotowanych w roku poprzednim. W ciągu roku tytuł zarobił 4,6 mln. Zł.

MAM DZIECKO
Drugi, pod względem sprzedaży egzemplarzowej magazyn dla rodziców.

Średnia sprzedaż w okresie I-X 2004 wyniosła 71 tys. egz. Przychody reklamowe tytułu w 2004 r. wzrosły o 48% w stosunku do 2003 roku i wyniosły 4,7 mln zł.
Był to drugi najwyższy wzrost reklamowy w segmencie pism parentingowych.

ŻYCIE NA GORĄCO
Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy. Średnia sprzedaż tygodników okresie styczeń – październik 2004: 650 711 egz. (ZKDP, rozpowszechnianie płatne).
Aż 34% wzrost przychodów reklamowych. W 2004 r. wyniosły one 11,3 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).

CHWILA DLA CIEBIE
33% wzrost przychodów reklamowych. W 2004 r. tytuł zarobił 8,1 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).

TWOJE IMPERIUM
Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 11% i osiągnęła wartość 397 344 egzemplarzy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń – październik 2004).
Przychody reklamowe wzrosły o 87% i wyniosły w 2004 r. 3,6 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).
O 15% wzrosło czytelnictwo tytułu. W falach styczeń – grudzień 2004 czytanie Twojego Imperium deklaruje 1 022 000 osób (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=36 193, grupa celowa: wszyscy)

ŚWIAT SERIALI
Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 12% i osiągnęła wartość 131 942 egzemplarzy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń – październik 2004).TAKIE JEST ŻYCIE, BELLA RELAKS, REWIA
Takie jest Życie zanotowało 41% wzrost przychodów reklamowych, wyniosły one 0,71 mln PLN; w przypadku Belli Relaks był to 17% wzrost, a kwota – 1,52 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, okres: styczeń-grudzień 2004, dynamika w odniesieniu do 2003 r.).
Sprzedaż najnowszego tygodnika Rewii wynosi 269 474 egzemplarzy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, marzec – październik 2004).

Twój STYL
Magazyn od lat niezmiennie utrzymuje pozycję lidera. Zajmuje pozycję pierwszą zarówno w sprzedaży egzemplarzowej i czytelnictwie, jednocześnie będąc najlepszym medium reklamowym w segmencie magazynów luksusowych.

Średnia sprzedaż egzemplarzowa (ZKDP styczeń – październik 2004) jest większa od sprzedaży najbliższego konkurenta prawie o 60 tysięcy, a od kolejnego ponad dwukrotnie większa.
Przychody reklamowe magazynu Twój STYL w całym 2004 roku wyniosły 51 648 514 zł (wzrost o 9% w stosunku do roku 2003) i były najwyższe w segmencie.
Twój STYL w wysokości przychodów wyprzedził najbliższego konkurenta o ponad 18 milionów zł.

(Źródło: Export Monitor, ceny cennikowe bez autopromocji).

Czytelnictwo magazynu Twój STYL, które wynosi obecnie 1 342 555 również wzrosło o 9% - zarówno w całej populacji jak i w grupie kobiet.

(Źródło: PBC General, SMG/KRC A Millward Brown Co, COW, wszyscy 15+, fale: styczeń – grudzień 2004)PRASA MŁODZIEŻOWA

BRAVO

Lider wśród magazynów młodzieżowych: najwyższa sprzedaż – 271 827 (źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne, 2004r.);
najwyższe przychody reklamowe 7,5 mln, wzrost o 58%
(źródło: Export Monitor, bez reklam własnych, dane za 2004, dynamika w odniesieniu do 2003 r) i najwyższe czytelnictwo - 1,3 mln., wzrost o 6% (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=9 016, grupa celowa: wszyscy)


BRAVO GIRL

Wzrost przychodów reklamowych o 60%. W 2004 r. przychody reklamowe wyniosły 3,8 mln. PLN (źródło: Export Monitor, bez reklam własnych, dynamika w odniesieniu do 2003 r)


BRAVO SPORT
Wzrost przychodów reklamowych o 108%. Przychody za 2004 r. wyniosły– 1,6 mln PLN (Źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)
Wzrost sprzedaży o 9%, średnia sprzedaż za okres styczeń – październik 2004 wynosi 125 395 egz. (Źródło: ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne)


TWIST

Wzrost przychodów reklamowych o 61%, przychody za 2004 r. – 3,99 mln PLN (Źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)

FILIPINKA

Wzrost przychodów reklamowych o 16%, przychody za 2004 r. wyniosły 2,8 mln PLN (Źródło: Export Monitor, bez reklam własnych). Analizując okresy lip-gru’03 vs lip-gru’04 czytelnictwo wzrosło 19%.

PRASA TELEWIZYJNA

Wszystkie tytuły telewizyjne Wyd. Bauer odnotowały znaczny wzrost przychodów reklamowych w 2004 roku w porównaniu do 2003 roku wg danych Export Monitora!!!

TELE TYDZIEŃ
Odnotował wzrost przychodów reklamowych w 2004 r. o 7,9% w porównaniu do roku 2003. Przychody w 2004 wyniosły: 45 682 250 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

TO I OWO
Wzrost przychodów reklamowych o 17,1% w 2004 r. w porównaniu do 2003 r. – przychody reklamowe w 2004 r. wyniosły: 7 631 538 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

TELE ŚWIAT
Wzrost przychodów reklamowych o 23,3% w 2004 r. w porównaniu do roku 2003. Przychody te wyniosły w 2004 roku: 7 229 600 PLN
(źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

IMPERIUM TV
Przychody reklamowe wzrosły aż o 53,7% w 2004 r. w stosunku do 2003 r. Przychody reklamowe w 2004 r. wyniosły 1 432 131 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).


MAGAZYN TELEWIZYJNY KURIER TV
Odnotowano wzrost przychodów reklamowych o 20,9% w 2004 r. w porównaniu do 2003 roku. Przychody te w 2004 r. wyniosły: 3 429 700 PLN. (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

SUPER TV
Przychody reklamowe wzrosły o 14,1% w 2004 r. w porównaniu do 2003 r. W 2004 roku przychody te wyniosły: 2 893 420 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

TELE MAX
Przychody reklamowe w 2004 roku wyniosły: 2 091 000 PLN
(Źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).
Tytuł ten odnotował również znaczny wzrost czytelnictwa o 36,3% w 2004 r. w porównaniu do roku 2003.
Czytelnictwo w 2004 wyniosło: 277 000 osób (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=36 193, grupa celowa: wszyscy)


PRASA MOTORYZACYJNA

AUTO MOTO„Auto Moto” od numeru 20 ponownie ukazuje się jako miesięcznik.
W 2004 r. odnotował wzrost przychodów reklamowych o 4,5% w stosunku do 2003 roku. Przychody w 2004 roku wyniosły: 4 520 610 PLN.
(źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)

MOTOR
Po zmianach tygodnika „Motor” od numeru 35 nastąpił gigantyczny wzrost sprzedaży tego tytułu w porównaniu do sprzedaży przed re-launch’em.
Porównując sprzedaż za okres sie’04 –paź’04 do analogicznego okresu w roku ubiegłym nastąpił wzrost sprzedaży aż o 715% (średnia sprzedaż w okresie sie’04-paź’04 wyniosła 208 502 egz. Źródło: ZKDP, śr. rozpowszechnianie płatne)
Motor jest w tej chwili niekwestionowanym liderem wśród pism motoryzacyjnych pod względem sprzedaży.
Znacząco wzrosło również czytelnictwo tego tygodnika. Porównując czytelnictwo w IV kwartale 2004 do IV kwartału 2003 – wzrosło o 85,5% i wynosi obecnie 366 000 osób (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=9 039, grupa celowa: wszyscy).
Duże wzrosty nastąpiły w przychodach reklamowych. Porównując IV kwartał 2004 r. do IV kwartału 2003 wzrosły one aż o 331,8%. Ogółem przychody reklamowe tygodnika Motor w 2004 wyniosły: 5 033 655 PLN (źródło: Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych)
MAGAZYNY KOMPUTEROWE

CD ACTION
Wzrosło czytelnictwo magazynu. W 2004 roku CD Action czytany był przeciętnie przez 495 tys. osób - o 17% więcej niż w roku 2003.
Miesięcznik zanotował ponadto 30% wzrost przychodów reklamowych. Wyniosły one w 2004 roku 5 mln zł.


CLICK
O 37% wzrosły przychody z reklam magazynu w 2004 w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły prawie 1,3 mln. Zł.

Magazyny Click i CD Action stanowią 53% rynku czasopism o grach komputerowych pod względem sprzedaży egzemplarzowej.


PC FORMAT
Wzrost czytelnictwa magazynu. W 2004 roku PC Format przyciągał do każdego numeru średnio 125 tys. czytelników, to jest o 16% więcej niż w roku 2003.

Przychody z reklam wzrosły w 2004 r o 13% i wyniosły 374 tys. zł.


Dane na podstawie:
 Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych I-XII 2003 i 2004
 ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne, I-X 2003 i 2004 (Tina – VI-X 2004)
 PBC General a Millward Brown Company, COW, grupa celowa: wszyscy, fale: I-XII 2003 i I-XII 2004 (Tina – COW w falach VI-XII 2003 i VI-XII 2004, grupa: wszyscy)«