KWARTALNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWNICTWA BAUER nr. 3/marzec 2004
31.03.2004


Co się zmieniło, co urosło, jak się sprzedało..Magazyny kobiece

TINA
Stabilna sprzedaż egzemplarzowa.
Średnia sprzedaż w 2003 wyniosła 339.880 egzemplarzy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń - grudzień 2003).
W okresie ostatnich 12 miesięcy, Tina osiągnęła przychody reklamowe wartości 8,7 mln PLN (Expert Monitor, marzec 2003 - luty 2004, przychody wg cenników, bez reklam własnych).

ŚWIAT KOBIETY
Re-launch z sukcesem! Sprzedaż w IV kwartale 2003 (251.665 egz.) w porównaniu do III kwartału 2003 (107.944.; ZKDP, rozpowszechnianie płatne) wzrosła o 133%.
Średnia sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 70% (październik-grudzień 2003 - 251 665 egzemplarzy, w analogicznym okresie 2002 - 148 318 egz.; ZKDP, rozpowszechnianie płatne).

W związku z tym, Świat Kobiety ma nową, wyższą cenę reklamy. Teraz strona wewnątrz magazynu kosztuje 20 000 PLN.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, tytuł zanotował 29% wzrost przychodów reklamowych. W okresie marzec 2003 - luty 2004 tytuł zarobił 3,2 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych).

MAM DZIECKO
Drugi, pod względem sprzedaży egzemplarzowej magazyn parentingowy. Średnia sprzedaż w 2003 roku: 70 583 egz. (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń - grudzień 2003).
Przychody reklamowe tytułu wzrosły o 124%.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosły 3,3 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, marzec 2003 - luty 2004).

ŻYCIE NA GORĄCO
Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy. Średnia sprzedaż w drugiej połowie 2003 roku: 671 724 egz. (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, lipiec - grudzień 2003).
Tygodnik zanotował aż 59% wzrost przychodów reklamowych.
W okresie marzec 2003 - luty 2004 wyniosły one 8,9 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).

CHWILA DLA CIEBIE
Wysoki, 42% , wzrost przychodów reklamowych. W okresie marzec 2003 - luty 2004 tytuł zarobił 6,5 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).

TWOJE IMPERIUM
Najwyższa dynamika wzrostu wśród tygodników kobiecych.
Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 87% i osiągnęła wartość 360 430 egzemplarzy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń - grudzień 2003, dynamika w odniesieniu do 2002).

Przychody reklamowe wzrosły o 192% i zamknęły się w okresie marzec 2003 - luty 2004 kwotą 2,0 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).

Wzrosło też, o 35% czytelnictwo tytułu. W falach marzec 2003 - luty 2004 czytanie Twojego Imperium deklaruje 706 000 kobiet (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=18 525, grupa celowa: kobiety 15+)

TAKIE JEST ŻYCIE i ŚWIAT SERIALI
Również te dwa tytuły odnotowały znaczący wzrost zainteresowania reklamodawców. Takie jest Życie zanotowało 189% wzrost przychodów reklamowych, wyniosły one 0,6 mln PLN; w przypadku Świata Seriali był to 103% wzrost, a kwota - 0,5 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, okres: marzec 2003 - luty 2004, dynamika w odniesieniu do analogicznego okresu 2002/2003).

Magazyny komputerowe

CLICK
Przychody z reklam wzrosły o 220% w okresie wrzesień'03-luty'04 w porównaniu do wrzesień'02-luty'03
W okresie wrzesień'03-luty'04 przychody z reklam wynosiły 633 832 PLN.

(źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)


PC FORMAT
Przychody z reklam wzrosły o 17% w okresie grudzień'03-luty'04 w porównaniu do grudzien'02-luty'03
W okresie grudzień'03-luty'04 przychody z reklam wynosiły 110 400 PLN.

(źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)

Czytelnictwo okresie grudzień'03-luty'04 vs grudzień'02-luty'03 wzrosło o 94 % i wynosi 171 000 czytelników (dane za okres grudzień'03-luty'04)

(źródło: PBC General, SMG/KRC Millward Brown Co, wskaźnik COW; grupa celowa: wszyscy, n=9 069)


CD ACTION

Porównując okres marzec'03-luty'04 vs marzec'02-luty'03 przychody z reklam wzrosły o 7% i wynoszą 3 811 440 PLN (za okres marzec'03-luty'04)
(źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)

Analizując czytelnictwo na przełomie ostatniego kwartału grudzień'03-luty'04 vs grudzień'02-luty'03 wzrosło o 17% i wynosi 511 000 czytelników w okresie grudzień'03-luty'04

(źródło: PBC General, SMG/KRC Millward Brown Co, wskaźnik COW; grupa celowa: wszyscy, n=9 069)


Magazyny telewizyjne

TELE TYDZIEŃ

Porównując okres wrzesień'03 - luty'04 vs wrzesień'02-luty'03 zanotowaliśmy 18% wzrost przychodów z reklamy. W okresie wrzesień'03-luty'04 przychody z reklam wyniosły 22 999 200 PLN.
(źródło: Export Monitor, bez autopromocji)

TO I OWO
Wzrost przychodów z reklam wyniósł 8% w okresie wrzesień'03 - luty'04 vs wrzesień'02-luty'03
W okresie wrzesień'03-luty'04 przychody z reklam wynosiły 3 478 944 PLN.
(źródło: Export Monitor, bez autopromocji)

TELE ŚWIAT
Wzrost przychodów z reklam wyniósł 41% w okresie wrzesień '03 - luty'04 vs wrzesień '02-luty'03
W okresie wrzesień'03-luty'04 przychody z reklam wyniosły 3 612 400 PLN
(źródło: Export Monitor, bez autopromocji)

Czytelnictwo wzrosło o 9% porównując okres marzec'03-luty'04 vs marzec'02-luty'03
(1 796 000 czytelników czytelników okresie marzec'03-luty'04)
(źródło: PBC General, SMG/KRC Millward Brown Co,wskaźnik COW; grupa celowa: wszyscy, n=36 166)


SUPER TV
Wzrost czytelnictwa o 17% (481 000 czytelników w okresie marzec'03-luty'04) porównując okresy marzec'03-luty'04 vs marzec'02-luty'03
(źródło: PBC General, SMG/KRC Millward Brown Co,wskaźnik COW; grupa celowa: wszyscy, n=36 166)


Magazyny luksusowe

TWÓJ STYL
LIDER 2003 roku.
Twój STYL nieustannie najlepszy na rynku magazynów lifestylowych. Ze średnim rozpowszechnianiem płatnym - 285 520 egz. - zdystansował "nadzieję roku" tj Glamoura, który zanotował średnią sprzedaż od kwietnia do grudnia na poziomie 265 250 egz. (Twój STYL w analogicznym okresie - 287 874 egz.). Również Viva, która chętnie porównywała się w poprzednich okresach z Twoim STYLEM straciła pozycję i powiększyła swój dystans do naszego magazynu ze średnią sprzedażą 247 308 egz.
Pozostałe tytuły w segmencie zanotowały sprzedaż o co najmniej połowę niższą od lidera rynku.
TS to również największa liczba prenumeratorów wśród magazynów lifestylowych: 25 076 i najniższe zwroty - 19%.


Magazyny młodzieżowe

BRAVO SPORT-
wzrost czytelnictwa o 3% w grupie 15 - 19 lat (286 000 czytelników w okresie marzec 2003 - luty 2004) porównanie okresów marzec 2003-luty 2004 vs marzec 2002 - luty 2003 (Źródło: PBC General, wskaźnik COW, estymacja na populację)
- wzrost sprzedaży egzemplarzowej w 2003 roku o 18,2% w porównaniu do roku 2002 - średnie rozpowszechnianie płatne za rok 2003 - 116 842 egz. (Źródło: ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne.
- wzrost przychodów reklamowych o 63.2% (przychody za okres marzec 2003 - luty 2004 - 860 tys. PLN) porównanie okresów: marzec 2003-luty 2004 vs marzec 2002-luty 2003 (Źródło: Export Monitor, bez auto-promocji)

BRAVO
- wzrost przychodów reklamowych o 5,9% (przychody za okres marzec 2003 - luty 2004 - ponad 5 mln PLN) porównanie okresów: marzec 2003-luty 2004 vs marzec 2002-luty 2003 (Źródło: Export Monitor, bez auto-promocji)

BRAVO GIRL
- wzrost przychodów reklamowych o 21,2% (przychody za okres marzec 2003 - luty 2004 - ponad 2,6 mln PLN) porównanie okresów: marzec 2003-luty 2004 vs marzec 2002-luty 2003 (Źródło: Export Monitor, bez auto-promocji)

FILIPINKA-
wzrost przychodów reklamowych o 17,5% (przychody za okres marzec 2003 - luty 2004 - ponad 2,4 mln PLN) porównanie okresów: marzec 2003-luty 2004 vs marzec 2002-luty 2003 (Źródło: Export Monitor, bez auto-promocji)

TWIST
- wzrost przychodów reklamowych o 16,6% (przychody za okres marzec 2003 - luty 2004 - ponad 2,7 mln PLN) porównanie okresów: marzec 2003-luty 2004 vs marzec 2002-luty 2003 (Źródło: Export Monitor, bez auto-promocji)


Magazyny motoryzacyjne

AUTO MOTO
- wzrost przychodów reklamowych aż o 117,4% (przychody za okres marzec 2003 - luty 2004 - ponad 4,4 mln PLN) porównanie okresów: marzec 2003-luty 2004 vs marzec 2002-luty 2003 (Źródło: Export Monitor, bez auto-promocji)


«