KWARTALNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDAWNICTWA BAUER nr. 4 czerwiec 2004
29.06.2004

Co się zmieniło, co urosło, jak się sprzedało...


PRASA MŁODZIEŻOWA

BRAVO

Wzrost przychodów reklamowych o 50%.
W okresie styczeń - maj 2004 przychody reklamowe wyniosły 2,6 mln. pln (źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)


BRAVO GIRL

Wzrost przychodów reklamowych o 67%.
W okresie styczeń - maj 2004 przychody reklamowe wyniosły 1,48 mln. PLN (źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)


BRAVO SPORT

Wzrost przychodów reklamowych o 141%.
Przychody za okres styczeń - maj 2004 - 560 tys. PLN (porównanie okresów: sty-maj 2004 vs sty-maj 2003. Źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)

Wzrost sprzedaży o 21%, średnie rozpowszechnianie płatne za okres paź'03-mar'04 - 124 160 egz. (Źródło: ZKDP, średnie rozpowszechnianie płatne)


FILIPINKA
Wzrost przychodów reklamowych o 11%, przychody za okres czerwiec 2003 - maj 2004 - 2,37mln PLN (Źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)


TWIST

Wzrost przychodów reklamowych o 84%, przychody za okres styczeń - maj 2004 - 1,24 mln PLN (Źródło: Export Monitor, bez reklam własnych)MAGAZYNY KOMPUTEROWE

CD ACTION

Rośnie czytelnictwo magazynu.
CD Action czytany jest przeciętnie przez 498 tys. osób.(PBC General, COW, gru 03 -maj 04). To o 21% więcej niż w ubiegłym roku.

Magazyn zanotował też 4% przyrost przychodów reklamowych w pierwszych 5 miesiącach 2004 roku w stosunku do roku ubiegłego. Wyniosły one łącznie 1,6 mln zł. (Expert Monitor, bez reklam własnych).

Magazyn CD Action razem z magazynem Click stanowią aż 56% rynku magazynów o grach komputerowych pod względem sprzedaży egzemplarzowej.CLICK

Czytelnictwo magazynu jest bardzo stabilne i oscyluje na poziomie 0,94% w całej populacji, co oznacza, że każdy numer czytany jest przez ok. 281 tys. osób.

Przychody z reklam wzrosły aż o 90% w okresie styczeń-maj '04 w porównaniu z okresem styczeń-maj '03 i wyniosły ponad 502 tys. zł.

To największy przyrost reklamowy w tym okresie w segmencie pism komputerowych.
(źródło: Expert Monitor, I-V 2003 i 2004 bez reklam własnych)PC FORMAT

Bardzo duży przyrost liczby czytelników!
W ostatnim badanym półroczu (grudzień' 03-maj '04) PC Format przyciągnął średnio 149 tys. czytelników do każdego numeru (PBC General, COW), czyli o 52% więcej niż w poprzednim porównywalnym okresie.

Przychody z reklam wzrosły o 11% w okresie styczeń' 04 - maj'04 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 163 tys. zł.
(źródło: Expert Monitor, bez reklam własnych)PRASA TELEWIZYJNA

TELE TYDZIEŃ

Porównując okres styczeń'03 - maj'03 vs styczeń'04-maj'04 23% wzrost przychodów z reklam. W okresie styczeń'04-maj'04 przychody z reklam wyniosły 19 936 100 PLN.
(źródło: Expert Monitor, bez autopromocji)

IMPERIUM TV

Przychody reklamowe wzrosły o 45% w okresie styczeń'04 - maj'04 w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym styczeń'03 - maj'03.
Przychody reklamowe za okres: styczeń'04 - maj'04 wyniosły 564 215 PLN.
(źródło: Expert Monitor, bez autopromocji)

TELE ŚWIAT

Wzrost przychodów reklamowych o 38% w okresie styczeń'04 - maj'04 w porównaniu do analogicznego okresu styczeń'03 - maj'03. Przychody te wyniosły w 2004 roku: 3 012 200 PLN
(źródło: Expert Monitor, bez autopromocji)

MAGAZYN TELEWIZYJNY KURIER TV
Odnotowano wzrost przychodów reklamowych o 19% w okresie styczeń'04 - maj'04 w porównaniu do styczeń'03 - maj'03. Przychody te na początku 2004 roku wyniosły: 1 415 900 PLN.
(źródło: Expert Monitor, bez autopromocji)

TELE MAX
Przychody reklamowe w okresie styczeń'04 - maj'04 wyniosły: 457 700 PLN
(źródło: Expert Monitor, bez autopromocji)PRASA MOTORYZACYJNA

AUTO MOTO

W okresie styczeń'04 - maj'04 odnotowano wzrost przychodów reklamowych o 38% w stosunku do okresu styczeń'03 - maj'03.
Przychody w okresie: styczeń'04 - maj'04 wyniosły: 2 072 420 PLN.
(źródło: Expert Monitor, bez autopromocji)MAGAZYNY KOBIECE

TINA

Rewelacyjna sprzedaż egzemplarzowa tygodnika po wprowadzeniu nowego, większego formatu.

Średnia sprzedaż trzech numerów Nowej Tiny wyniosła 471 tys. egz. To wynik, dzięki któremu Tina skutecznie dogania lidera segmentu.

W pierwszych pięciu miesiącach 2004 roku, Tina osiągnęła przychody reklamowe o wartości 5 mln zł., co dało aż 59% wzrost w porównaniu z okresem I-V 2003 r.
Pozostałe tytuły w segmencie albo straciły w tym samym okresie (Przyjaciółka) albo odnotowały znacznie mniejszy od Tiny przyrost (Naj, Pani Domu) (Dane na podstawie: Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych).


ŚWIAT KOBIETY

Świetny pierwszy kwartał 2004.
Średnia sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 49% w porównaniu z I kw. 2003 osiągając wynik 202 300 egz.

Przychody reklamowe w okresie I-V 2004 były większe o 48% od zanotowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do maja br. tytuł zarobił 1,6 mln. zł. (Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych ).


MAM DZIECKO

Jeden z liderów magazynów parentingowych. Średnia sprzedaż z 6 ostatnich miesięcy (październik-marzec, ZKDP, rozpowszechnianie płatne) wyniosła 71 598 egz.
Przychody reklamowe tytułu w I półroczu 2004 r. wzrosły o 30% w stosunku do I półrocza 2003 i wyniosły 2,1 mln zł. (Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych).
Był to drugi najwyższy wzrost reklamowy w segmencie pism parentingowych.


ŻYCIE NA GORĄCO

Lider wśród tygodników kobiecych wg ilości sprzedanych egzemplarzy.

Średnia sprzedaż tygodnika pierwszym kwartale 2004 wyniosła: 677 705 egz. (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, styczeń-marzec'04).
59% wzrost przychodów reklamowych. W okresie styczeń - maj 2004 wyniosły one 4,6 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).


CHWILA DLA CIEBIE

40% wzrost przychodów reklamowych. W okresie styczeń - maj 2004 tytuł zarobił 3,28 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).


TWOJE IMPERIUM

Wysoka dynamika wzrostu wśród tygodników kobiecych. Sprzedaż egzemplarzowa wzrosła o 55% i osiągnęła wartość 371 376 egzemplarzy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne, kwiecień 2003 - marzec 2004).

Przychody reklamowe wzrosły o 98% i wyniosły w okresie styczeń-maj 2004 1,45 mln PLN (Expert Monitor, przychody wg. cenników, bez reklam własnych).

O 27% wzrosło czytelnictwo tytułu. W falach styczeń-maj 2004 czytanie Twojego Imperium deklaruje 775 000 kobiet (PBC General, A Millward Brown Co, COW, N=7 719, grupa celowa: kobiety 15+)


TAKIE JEST ŻYCIE i ŚWIAT SERIALI

Takie jest Życie zanotowało 166% wzrost przychodów reklamowych, wyniosły one 0,33 mln PLN

W przypadku Świata Seriali 45% wzrost (0,21 mln PLN, Expert Monitor, przychody wg cenników, bez reklam własnych, okres: styczeń-maj 2004, dynamika w odniesieniu do analogicznego okresu 2003 r.).MAGAZYNY LUKSUSOWE

Twój STYL

utrzymuje pozycję lidera i jest najlepiej sprzedającym się magazynem dla kobiet na rynku magazynów lifestylowych. Średnie rozpowszechnianie płatne magazynu Twój STYL to w I kwartale 2004 roku 245 067 egz.

Twój STYL wyprzedza Glamoura, ze sprzedażą na poziomie 234 903 egz.
Cosmopolitan ze sprzedażą 1,6 raza niższą jest najbliżej Twojego STYLU i Glamoura, pozostałe tytuły odnotowały sprzedaż ponad trzy razy niższą a nawet w przypadku Marie Claire - 6 razy niższą.

Twój STYL wciąż pozostaje najlepszym medium reklamowym o czym świadczy najwyższa liczba stron reklamowych ( i najwyższe w segmencie przychody (Źródło: Export Monitor - bez insertów i autopromocji - styczeń - maj 2004).

Czytelnictwo Twojego STYLU to 4% (1 189 000 czytelników).
Czyta nas taki sam procent czytelników jak w analogicznym okresie roku 2003 (Źródło: PBC General, SMG/KRC A Millward Brown Co, COW, wszyscy 15+, fale: marzec-maj 2004)


«