MONIKA KROKIEWICZ PONOWNIE KIERUJE SEGMENTEM PISM LUKSUSOWYCH
31.07.2006


Od jutra Monika Krokiewicz ponownie obejmuje stanowisko dyrektora wydawniczego segmentu pism luksusowych Wydawnictwa Bauer.

Monika Krokiewicz odpowiadać będzie obecnie za strategię, rozwój i promocję zarówno miesięczników Twój STYL i PANI , jak i kobiecych pism poradnikowych, współpracując z członkiem zarządu Wydawnictwa, Tomaszem Namysłem, któremu podlegają wszystkie tytuły kobiece Wydawnictwa Bauer.

Monika Krokiewicz odpowiadała za segment pism luksusowych do czerwca zeszłego roku, kiedy z powodów zdrowotnych zmuszona była ograniczyć obowiązki zawodowe.«