NIEREGULARNE LOOK I TRENDY
04.06.2004

Wydawnictwo Bauer pomimo zadowalających wyników sprzedaży kwartalników LOOK i TRENDY postanowiło zawiesić ich regularne wydawanie.

Wydawca nie wyklucza jednak, że oba tytuły ukazywać się będą kilka razy w ciągu roku. Powodem decyzji wydawcy jest chęć odciążenia redakcji miesięcznika Twój STYL, która przygotowywała równocześnie trzy magazyny. Zespół skoncentruje się obecnie na miesięczniku i towarzyszących mu coraz częściej specjalnych dodatkach tematycznych.

Ostatnie wydania kwartalnika TRENDY sprzedały się według prognoz wydawcy w ilości około 40 tys. egzemplarzy, a pierwszy numer kwartalnika LOOK - 50 tys.


«