NOMINACJE W DZIALE REKLAMY WYDAWNICTWA BAUER
16.08.2004


EWA KUDASIEWICZ została mianowana starszym specjalistą ds reklamy w Dziale Reklamy Prasy Telewizyjnej Wydawnictwa Bauer.
Ewa Kudasiewicz jest związana z Wydawnictwem Bauer od 2001 roku, ostatnio pracowała na stanowisku specjalisty ds. reklamy.
Jest absolwentką Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

MACIEJ OSAJDA został mianowany specjalistą ds. reklamy w Dziale Reklamy Prasy Kobiecej 2.
W Wydawnictwie Bauer pracuje od 2003 roku, poprzednio na stanowisku koordynatora ds. reklamy w Dziale Reklamy Prasy Kobiecej 2.
Jest absolwentem Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW.


«