NOWA NACZELNA MIESIĘCZNIKA TWÓJ STYL
04.02.2005

Nową redaktor naczelną miesięcznika Twój STYL została Jolanta Pieńkowska ( do dzisiaj dyrektor wydawniczy tego magazynu).

Anna Achmatowicz-Schwendimann, dotychczasowa naczelna, odeszła z Wydawnictwa.


Dyrektorem wydawniczym magazynu Twój STYL została Monika Krokiewicz, dotychczasowy dyrektor wydawniczy kobiecych magazynów poradnikowych.

Monika Krokiewicz odpowiadać będzie obecnie za strategię, rozwój i promocję zarówno miesięcznika Twój STYL , jak i pism poradnikowych, współpracując z członkiem zarządu Wydawnictwa, Tomaszem Namysłem, któremu podlegają wszystkie tytuły kobiece Wydawnictwa Bauer.


MONIKA KROKIEWICZ jest z wykształcenia romanistką, absolwentką Wydziału Literatury Francuskiej na paryskiej Sorbonie. Poprzednio pracowała m.in. w Radio Zet, w Wydawnictwie Business Press na stanowisku Dyrektora Marketingu oraz w Wydawnictwie Murator na stanowisku Szefa Działu Marketingu w Wydawnictwie Murator (Grupa Produktów Wnętrza).


JOLANTA PIEŃKOWSKA, absolwentka PWST, przez 14 lat związana była z TVP. Jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek, laureatką dwóch Tele Kamer (w kategorii Informacje), Wiktora dla najlepszej prezenterki i wielu innych nagród .
Poprzednio Jolanta Pieńkowska pracowała między innymi w Ambasadzie USA koordynując program wsparcia dla polskich mediów niepublicznych oraz w agencji reklamowej Lintas, w której kierowała działem informacji i public relations.
Doświadczenie na polu wydawniczym zdobywała wprowadzając na rynek polski pierwszy magazyn parentingowy. Była także jego pierwszą redaktor naczelną.
Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem Twój STYL, zasiadała między innymi w jury konkursu Doskonałość Roku.


Twój STYL

Magazyn od lat niezmiennie utrzymuje pozycję lidera. Zajmuje pozycję pierwszą zarówno w sprzedaży egzemplarzowej i czytelnictwie, jednocześnie będąc najlepszym medium reklamowym w segmencie magazynów luksusowych.

Średnia sprzedaż egzemplarzowa (ZKDP styczeń - październik 2004) jest większa od sprzedaży najbliższego konkurenta prawie o 60 tysięcy, a od kolejnego ponad dwukrotnie większa.

Przychody reklamowe magazynu Twój STYL w całym 2004 roku wyniosły 51 648 514 zł (wzrost o 9% w stosunku do roku 2003) i były najwyższe w segmencie.
Twój STYL w wysokości przychodów wyprzedził najbliższego konkurenta o ponad 18 milionów zł.

(Źródło: Export Monitor, ceny cennikowe bez autopromocji).

Czytelnictwo magazynu Twój STYL, które wynosi obecnie 1 342 555 również wzrosło o 9% - zarówno w całej populacji jak i w grupie kobiet.

(Źródło: PBC General, SMG/KRC A Millward Brown Co, COW, wszyscy 15+, fale: styczeń - grudzień 2004)


«