NOWA SPÓŁKA GRUPY BAUER
09.10.2008

Grupa Bauer powoła pod koniec b.r. nową spółkę – Bauer Media Sp.k.

Zadaniem nowej spółki będzie usprawnienie procesu zarządzania podmiotami działającymi na terenie Polski, koordynacja projektów korporacyjnych (produkcja, IT, finanse, sprzedaż i planowanie mediów) oraz rozwój nowych aktywności biznesowych.

Nową spółką kierować będzie, w randze prezesa zarządu, Witold Woźniak, odpowiedzialny za strategię rozwoju Grupy Bauer w Polsce.

Na członków zarządu spółki Bauer Media powołani zostaną: Andrzej Choynowski – projekty finansowe i informatyczne, Sławomir Bandurski – koordynacja procesów produkcyjnych między wydawnictwem i drukarniami oraz Maciej Kutak – negocjacje handlowe i oferta multimedialna Grupy oraz planowanie mediów.

Za działania z zakresu PR-u wszystkich spółek w Polsce odpowiadać będzie Maciej Brzozowski, dyrektor Public Relations Grupy.

Bauer Media będzie szóstą spółką Grupy Bauer w Polsce, obok Broker S.A. (radio), Interia S.A. (Internet), Wydawnictwo Bauer Sp.k.l. (czasopisma), BDN Sp.K (druk) i Bauer-Weltbild Media Sp.k (sprzedaż wysyłkowa).

«