Nowości w czasopismach telewizyjnych, młodzieżowych i w drukarni
14.05.2003

TYGODNIK IMPERIUM TV UKAZAŁ SIĘ W ODŚWIEŻONEJ SZACIE GRAFICZNEJ. Ma teraz twardą okładkę i liczy 34 strony (poprzednio 48 str. bez okładki).
Wiosennej korekcie poddano także prezentacje programów telewizyjnych oraz uatrakcyjniono część magazynową Tygodnika.
Nowa cena Imperium TV wynosi 1 zł (dotąd 1.45 zł.)

NOWYM REDAKTOREM NACZELNYM TYGODNIKA "Tele Świat" został Łukasz Modelski, zajmujący poprzednio stanowisko sekretarza redakcji w miesięczniku CKM.
Łukasz Modelski zastąpił na stanowisku naczelnej Małgorzatę Mokrzycką, która pozostaje nadal w Wydawnictwie Bauer.

Największy gracz na rynku w segmencie prasy sportowej (skierowanej do młodzieży) - DWUTYGODNIK BRAVOsport - od numeru 10/2003 UKAZYWAĆ SIĘ BĘDZIE W ODŚWIEŻONEJ SZACIE GRAFICZNEJ.
Dynamiczny rozwój pisma, wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku 2002, znaczny wzrost zainteresowania klientów reklamowych, a co za tym idzie wzrost przychodów reklamowych skłonił wydawcę do inwestycji mających na celu pełne wykorzystanie potencjału pisma.
Zmiany, poprzedzone badaniami, zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami i preferencjami grupy docelowej. Nowe oblicze magazynu BRAVOsport, stworzone przez redakcję, charakteryzują przyjazne layouty, dynamiczne zdjęcia oraz nowoczesny krój pisma. Modyfikacja grafiki ma na celu poprawienie atrakcyjności tytułu i jest spójna z dotychczasową polityką rozwoju pisma.
"BRAVOsport jest dla naszych czytelników źródłem wiedzy i informacji ze świata sportu - mówi redaktor naczelny Robert Swaczyński. - Misja BRAVOsport to pokazywanie sportu na TAK. Pismo w swojej formule ma zachęcać do czynnego uprawiania sportu oraz "zdrowego kibicowania".


DRUKARNIA BAUERA W CIECHANOWIE MOŻE TERAZ WIĘCEJ
W maju została uruchomiona kolejna, czwarta już maszyna drukująca w Ciechanowie. Ruszyły także trzy nowe linie do oprawy, zwiększające znacznie możliwości produkcyjne w introligatorni.
W związku z tym Wydawnictwo Bauer przeniosło już do Ciechanowa druk niektórych czasopism: Kurier TV, Super TV, To&Owo i Auto Moto.
"Kurier TV", "Super TV", "To & Owo" były drukowane w Drukarni Prasowej SA w Łodzi "Auto Moto" było drukowane w Donnelley Europe w Krakowie.
Drukarnia Wydawnictwa Bauer w Ciechanowie jest największą drukarnią wklęsłodrukową w Europie środkowowschodniej:
- ponad 300 pracowników,
- dane przesyłane w postaci cyfrowej,
- wydajność: ponad 7 mln egz./tydzień,
- zużycie papieru: ponad 800 t/tydzień,
- zużycie farby: ponad 50 t/tydzień.

Rodzaje usług:
druk wysokonakładowy, usługi introligatorskie, wklejanie próbek, wrzutkowanie,
wszywanie i wklejanie.

«