OKŁADKA PANI WYRÓŻNIONA W KONKURSIE IZBY WYDAWCÓW PRASY NA PRASOWĄ OKŁADKĘ ROKU
08.05.2006


Okładka 12. numeru PANI (autor projektu Rafał Olech, autor zdjęcia Marcin Tyszka) otrzymała wyróżnienie w kategorii czasopisma lifestylowe.

Laureatów Konkursu wyłoniło 22-osobowe Jury, w którym zasiadają uznani znawcy grafiki prasowej: dyrektorzy artystyczni wydawnictw i agencji reklamowych, wykładowcy uczelni plastycznych, fotograficy, graficy i wydawcy. Dokonując ocen, Jury kierowało się przede wszystkim takimi kryteriami, jak: spójność przekazu wizualnego i merytorycznego, poziom realizacji graficznej, zgodność stylistyczna z charakterem tytułu czy też wartość handlowa okładki lub strony tytułowej jako "opakowania" tytułu prasowego.
«