REKORDOWY WZROST AUTO MOTO
13.01.2011

Rozpowszechnianie płatne razem miesięcznika Auto Moto wzrosło w październiku 2010 roku aż o 53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosło 47 476 egzemplarzy.*


To już kolejny, trzeci, numer o rozpowszechnianiu płatnym razem przekraczającym 40 tysięcy egzemplarzy (rozpowszechnianie płatne razem za 2009 rok wyniosło 37 tysięcy egz. ** ).


Rosnąca sprzedaż Auto Moto w tak trudnym konkurencyjnie segmencie to przede wszystkim dowód na pozytywne przyjęcie przez czytelników szeroko zakrojonych zmian produktowych (m.in.zmiana layoutu, struktury, loga i zwiększonej ilości stron) systematycznie wprowadzanych przez wydawcę od numeru 5/2010.


*dane ZKDP – rozpowszechnianie płatne razem za październik 2010 roku
** dane ZKDP – rozpowszechnianie płatne razem za rok 2009
«