Roœnie sprzedaż i czytelnictwo tygodników poradniczo-rozrywkowych
29.01.2014W listopadzie 2013 roku wzrosło – w stosunku do listopada 2012 roku - rozpowszechnianie płatne łącznie całego segmentu tygodników poradniczo-rozrywkowych, złożonego wyłącznie z pięciu tytułów Wydawnictwa Bauer.
Wzrosty odnotowały aż trzy tytuły z tego niezwykle stabilnego jak na obecną sytuację na polskim rynku wydawniczym segmentu:
1. Tygodnik Na Żywo – rozpowszechnianie wzrosło o ponad 10 tysięcy egzemplarzy ( 7% ) w stosunku do listopada 2012 roku.
2. Twoje Imperium – wzrost rozpowszechniania o ponad pięć tysięcy egzemplarzy ( 2%) w stosunku do listopada 2012 roku.
3. Tygodnik Świat & Ludzie – wzrost rozpowszechniania o prawie cztery tysiące egzemplarzy ( 1,5%) w stosunku do października tego samego roku.

Jednocześnie wzrosło także czytelnictwo** czterech tygodników z tego segmentu:
Świat i Ludzie –27-procentowy wzrost czytelnictwa w okresie styczeń – listopad 2013. To największe wzrosty w omawianym okresie wśród tygodników badanych przez PBC.
W okresie styczeń – listopad 2013 wzrost czytelnictwa odnotowały także tygodniki Na Żywo, Rewia (obydwa o 11%) oraz Życie na Gorąco (o 2%).

Łącznie, w okresie styczeń-listopad 2013 roku tygodniki poradniczo-rozrywkowe Wydawnictwa Bauer czytało blisko 4,3 mln osób.. Dane te, niezmienne w stosunku do analogicznego okresu roku 2012, potwierdzają niezwykłą stabilność czytelnictwa w tym segmencie.

*Źródło: ZKDP; rozpowszechnianie płatne razem; średnie za okres: 11.2013; 11.2012; 1-11.2013; 1-11.2012

**Źródło: PBC General; Millward Brown; 1-11.2013; SCPW; wszyscy 15+, n=38 087 ; opracowanie Wydawnictwo Bauer«