SHOW liderem w 3. kwartale
02.12.2011

Średnie rozpowszechnianie płatne razem magazynu SHOW wyniosło w 3. kwartale br . 493 903 egzemplarzy* .


Ten wynik plasuje magazyn SHOW na czele segmentu pism people, przed magazynem Party, którego średnie rozpowszechnianie płatne razem w omawianym okresie wyniosło tylko 461 163 egzemplarzy*.


O coraz większym sukcesie magazynu SHOW świadczy także wynik sprzedaży 22. wydania – 528 997 egzemplarzy**

Średnie rozpowszechnianie płatne razem trzech ostatnich wydań SHOW (tj. 22-24) przekracza już według prognoz wydawcy 481 tysięcy egzemplarzy **.

*ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem VII-IX.2011
** prognozy własne Wydawcy


«