Słowo na weekend: Dział reklamy magazynów poradniczo-rozrywkowych ma kierownika, a Życie na Gorąco bije kolejne rekordy
17.03.2006

Maciej Osajda został awansowany z dniem 1 kwietnia na stanowisko Kierownika Biura Reklamy K2 (prasa poradniczo-rozrywkowa). To nowe stanowisko w strukturze biura tego segmentu.
Maciej Osajda podlegać będzie dyrektorowi biura, Michałowi Staszewskiemu, awans podyktowany jest uznaniem dla jego doświadczenia i kompetencji zawodowych.
Maciej Osajda pracuje w Wydawnictwie od 2003r., ostatnio na stanowisku Specjalisty ds. reklamy.


"Życie na Gorąco" - wieloletni lider sprzedaży wśród czasopism kobiecych w ostatnich miesiącach umacnia się na swojej pozycji.
W grudniu 2005 średnia sprzedaż wyniosła 707 tys. egz. i w porównaniu z tym samym miesiącem 2004 roku była wyższa o ponad 7 proc. Średnia ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła ponad 676 tys. egz. (ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem 2005).

Zwiększeniu sprzedaży towarzyszy wzrost liczby czytelników. W 2005 roku było ich niemal 3.118 tys. co stanowi wzrost o prawie 4 proc. do roku 2004 (PBC General, A MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik COW, grupa celowa: wszyscy).

Rekordowe wyniki przekładają się na zwiększone zainteresowanie reklamodawców. W styczniu 2006 roku przychody tytułu wyniosły 973 tys. PLN i były o niemal 52 proc. wyższe niż przed rokiem. W roku 2005 przychody "Źycia na Gorąco" wyniosły 12,45 mln. PLN (Expert Monitor, dane cennikowe netto bez autopromocji, z uwzględnieniem reklamy specjalnej).
«