ŚWIAT KOBIETY – SUKCES NOWEJ STRATEGII
15.10.2010Wydawca magazynu Świat Kobiety zrezygnował z dodatków rzeczowych, stawiając przede wszystkim na treści merytoryczne.

W ramach nowej strategii numer 10/2010 miesięcznika Świat Kobiety ukazał się po raz pierwszy w dwóch wersjach: bez dodatku i z dodatkiem poligraficznym - pierwszym tomem nowej, 100- stronicowej książki kucharskiej.

Numer ten sprzedał się, według prognoz Wydawcy, w ilości 465 tysięcy egzemplarzy*.

To najlepszy wynik magazynu w tym roku.

Oznacza on także wzrost o około 10% w stosunku do analogicznego wydania roku ubiegłego.

Tak wysokie prognozy sprzedaży świadczą w opinii Wydawcy o powodzeniu strategii zakładającej rezygnację z dodatków niemerytorycznych.

*Dane Wydawcy«