ŚWIAT KOBIETY – WYRÓSŁ NAM KOLEJNY LIDER
09.09.2005

Sprzedaż trzech pierwszych numerów miesięcznika Świat Kobiety przekroczyła znacznie pół miliona egzemplarzy - i wyniosła średnio w okresie lipiec - wrzesień 524 tys., co stawia Miesięcznik na pozycji lidera.

Godny podkreślenia jest fakt, iż o ponad 50 % przekroczony został gwarantowany poziom sprzedaży dla reklamodawców.

Doskonała sprzedaż, najwyższa w segmencie miesięczników dla kobiet, oraz konkurencyjna cena reklamy zapewniają najniższe koszty dotarcia (CPTC).

Przychody reklamowe dwóch pierwszych numerów (lipiec-sierpień) wyniosły ponad 2,5 mln PLN - aż o 329% więcej niż w lipcu-sierpniu ubiegłego roku i o prawie 700 tys więcej niż łączne wpływy wszystkich numerów Świata Kobiety z 2005 roku przed zmianami - jako dwutygodnika.

Źródło: sprzedaż: dane własne wydawcy; przychody reklamowe: Expert Monitor, wg cennika, bez autopromocji.
«