TYGODNIK MOTOR SPRZEDAJE WIĘCEJ
15.09.2010


Tygodnik MOTOR umacnia pozycję lidera w swoim segmencie. W pierwszym półroczu br. zanotował wzrost średniego rozpowszechniania płatnego razem, osiągając wynik 106 404 egzemplarzy.
To wzrost blisko o 3 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2009 roku.

W tym samym okresie drugi w segmencie tygodnik motoryzacyjny, Auto Świat, zanotował spadek o 9 proc.


Jednocześnie wzrosły przychody reklamowe tygodnika MOTOR - o 6 procent w ciągu ośmiu miesięcy br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.Źródło: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, średnie jednorazowe, dynamika porównanie okresu 1-6.2010 do analogicznego okresu ub.r.
tygodniki: Bauer: „Motor”, konkurencja: „Auto Świat”
(1-6.2010 vs 1-6.2009),
Expert Monitor, reklama brandowa i specjalna, wykluczono klienta: Interia.pl, Grupa RMF, GTS Energis, dynamika porównanie okresu: 1-8.10/1-8.09, uwagi: dane za sierpień 2010 to I-sza wysyłka danych.«