TYGODNIK „TAKIE JEST ŻYCIE” : WARTO BYĆ BLIŻEJ GWIAZD
09.09.2010

Trzy miesiące po wprowadzeniu zmiany formuły tygodnik TAKIE JEST ŻYCIE cieszy się coraz większym zainteresowaniem czytelników.

Sprzedaż tygodnika TAKIE JEST ŻYCIE systematycznie rośnie. Wg danych ZKDP, średnia jednorazowa sprzedaż ogółem w kwietniu wyniosła 108,6 tys. egz.***, a w sierpniu, wg danych wydawcy, wynosi 139,0 tys. egz. co oznacza wzrost sprzedaży o 27,5% .

Tygodnik TAKIE JEST ŻYCIE ukazuje się w zmienionej formule od 18 maja, a od sierpnia , dodatkowo, w zwiększonej objętości (do 48 stron).

Magazyn poświęca teraz więcej miejsca informacjom o gwiazdach: kolumny "Bliżej gwiazd" zajmują obecnie aż 16 stron magazynu.

TAKIE JEST ŻYCIE skierowane jest obecnie do młodszej czytelniczki, pisze o gwiazdach, głównie polskich, jak o zwykłych ludziach, nie pomijając ich wad czy wpadek. Ma nowe, dynamiczne logo i nowy layout.
Redaktor naczelną magazynu jest od marca br. Barbara Stasiak.

Nie uległy zmianie cena (1,69 ani nakład (ok. 190 tysięcy).

Takie jest życie
-średni nakład: 192 204 egz.*
-rozpowszechnianie płatne razem: 117 237 egz.*
-czytelnictwo: 683 000 osób**

* źródło: ZKDP, średni nakład jednorazowy, rozpowszechnianie płatne razem; czerwiec 2009 - maj 2010;
**źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, wskaźnik CPW, grupa wszyscy 15+; lipiec 2009 - czerwiec 2010; N = 48 323
*** deklaracja ZKDP za IV/2010, sprzedaż ogółem

«