Ważne 5 miesięcy
10.07.2006

W pierwszym kwartale bieżącego roku Wydawnictwo Bauer odnotowało największą dynamikę wzrostu przychodów reklamowych spośród dziesięciu największych wydawców magazynów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody wzrosły aż o 30,5%. ,a udziały Wydawnictwa wśród innych wydawców czasopism wzrosły do prawie 17 %..


Źródło: Expert Monitor, wg cenników bez reklam własnych, z reklamą specjalną.


«