WIOSENNY REALUNCH TYGODNIKÓW TELEWIZYJNYCH WYDAWNICTWA BAUER. WIĘCEJ, LEPIEJ, INACZEJ.
09.03.2007


Od numeru 11. (na rynku od 12 marca br.) trzy tygodniki telewizyjne Bauera: Kurier TV, Telemax i Super TV ukazują się w większej objętości i zmienionej szacie graficznej.

Wszystkie zwiększają objętość do 48 stron.
Kurier TV i Telemax o 8 stron a Super TV aż o 12. Będą drukowane na lepszym papierze, w tym samym formacie.

Pisma po relaunchu podnoszą cenę: Super TV o 4 grosze (do 0,99 gr) a Telemax o 10 groszy (do 0,99 gr), Kurier TV nie zmienia ceny. Nadal pozostają jednymi z najtańszych na rynku, ich cena nie przekracza 1 zł.

W ww. Tygodnikach wprowadzono także istotny zmiany redakcyjne. Zwiększono ilość programów w listingach, wzbogacono część magazynową o nowe rubryki (m.in. znacznie poszerzono kolumny urodowe, zdrowotne i kulinarne), unowocześniono layouty.

Nową redaktor naczelną Super TV została Ewa Wąsikowska- Tomczyńska, wcześniej szefowa dodatku telewizyjnego dziennika Fakt.

Dotychczasowa naczelna, Małgorzata Mokrzycka nadal kierować będzie magazynem Telemax (dotychczas łączyła obie funkcje).

Naczelnym Kuriera TV pozostaje Andrzej Opala.

Wszystkie pisma powiększyły zespoły redakcyjne.

Wszystkie tytuły promowane będą w pismach Wydawnictwa Bauer, a dodatkowo Telemax oraz Super TV w telewizji (TVP1, TVP2, Polsat, TVN). Za kreację odpowiada agencja Market Share, za zakup mediów Mediaedge:Cia.
«