Wydawnictwo Bauer i firma Kolporter przyjęły wspólne stanowisko
04.02.2013

Wydawnictwo Bauer i firma Kolporter przyjęły wspólne stanowisko, że najpóźniej do końca lutego b.r. mają uzgodnić warunki współpracy obowiązujące po 31 grudnia 2013 roku.

Ustalony plan działania ma na celu uniknięcie chaosu i poczucia niepewności, jakie panowały na rynku na początku bieżącego roku, kiedy tytuły Wydawnictwa Bauer nie były dystrybuowane w sieci obsługiwanej przez Kolportera.«