WYDAWNICTWO BAUER REORGANIZUJE STRUKTURĘ
31.08.2004


W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce i poszerzeniem zakresu działalności o nowe obszary (m.in. drukarnia w Wykrotach) Wydawnictwo Bauer dokonało zmian w podziale kompetencji Władz Spółki.

1. Prezes Witold Woźniak skoncentruje się na strategii i rozwoju całego Wydawnictwa i afiliowanych spółek Grupy Bauer w Polsce (drukarnie w Ciechanowie i Wykrotach oraz wydawnictwo książkowe Bauer Weltbild Media - Klub dla Ciebie).

Ponadto podlegać mu będzie bezpośrednio strategiczny dla Wydawnictwa Pion Sprzedaży, obejmujący Dział Kolportażu (kierowany przez Marię Kardas) i Dział Reklamy (kierowany przez Katarzynę Jabłońską).

Prezesowi Woźniakowi podlega także bezpośrednio segment pism telewizyjnych (dyrektorzy wydawniczy Andrzej Florczak i Jerzy Weber), oraz dział administracji, finansów, graficzny i public relations.


2. Tomasz Namysł , członek zarządu ds. Wydawniczych, odpowiadać będzie, tak, jak dotychczas, za segment pism kobieco-poradnikowych (dyrektor wydawniczy Monika Krokiewicz), kobieco-rozrywkowych (Marek Lasota, nowy dyrektor wydawniczy od 1 września), krzyżówkowych (dyrektor wydawniczy Grzegorz Jurek) i dział Nowe Media (dyrektor Wiesław Mackiewicz).

Ponadto, w wyniku zmian, podlegać mu będzie miesięcznik Twój STYL (wakat na stanowisku dyrektora wydawniczego), dotychczas pozostający w gestii prezesa Woźniaka, oraz Dział Foto (Wiesław Kubajka).

3. Jerzy Szulwic, członek zarządu ds. Wydawniczych, odpowiadać będzie, tak, jak dotychczas, za segment pism młodzieżowych (dyrektor wydawniczy Monika Maciąg), komputerowych (dyrektor wydawniczy Zbigniew Bański) i motoryzacyjnych (dyrektor wydawniczy Ryszard Turski).

4. Sławomir Bandurski, członek Zarządu ds. Produkcji odpowiadać będzie z ramienia zarządu za sterowanie procesami produkcyjnymi, drukarnię w Ciechanowie oraz za budowę i produkcję nowej drukarni w Wykrotach.

5. Działy Administracji, Informatyki i Prawny (dotychczas w gestii Sławomira Bandurskiego) podlegać będą Andrzejowi Choynowskiemu, dyrektorowi finansowemu Wydawnictwa.«