Wydawnictwo Bauer wyróżnione w Raporcie Wydawców MMP . Twój Styl Magazynem Roku
21.04.2016

W tegorocznym Raporcie „Wydawcy” branżowy magazyn Media&Marketing Polska ponownie wyróżnił Wydawnictwo Bauer uznając, że „ w 2015 r. pozostało wierne swojej strategii zrównoważonego rozwoju” „Z jednej strony intensywnie pracowało (i pracuje) – czytamy w Raporcie - nad tytułami z tradycyjnego portfolio, nieustannie rozwijając ich formułę, a z drugiej poszukiwało (i poszukuje) okazji do rozwijania portfela poprzez wprowadzanie nowych tytułów i wydań specjalnych istniejących już pism. Fundamentem tego działania jest zadbanie o stabilność przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej, które stanowią ok. 70 proc. wszystkich przychodów wydawnictwa”.


Nasze Wydawnictwo jest jedynym wyróżnionym w tym roku wydawcą magazynów w Polsce.W tym samym Raporcie Wydawców Magazynem Roku został miesięcznik „Twój Styl” - „Twój Styl” śmiało wytycza nowe szlaki na rynku czytelniczym i reklamowym. Jest liderem segmentu pism luksusowych. Stabilna sprzedaż, a przede wszystkim wzrost wpływów reklamowych to dowody na skuteczną politykę wydawniczą”.